Брой 149 (909), 05-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България

Съвместни усилия на Министерството на околната среда и водите и общините за по-ефективно използване на отпадъците като ресурс


Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обяви първите две процедури за набиране на проектни предложения по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“: по приоритетна ос „Отпадъци“ – за подбор на проекти и по приоритетна ос „Води“ – за директно предоставяне. По тях могат да бъдат договорени до 159 млн. лв. общо. От 31 юли поканите и условията за кандидатстване за бъдещите бенефициенти са публични и тече срокът за подготовка на проекти.

Процедурата в сектор „Отпадъци“ е на стойност 97, 7 млн. лв. Бенефициенти по нея ще бъдат само общини. Финансирането е предназначено за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Така ще се изгради допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци, което ще намали количеството на депонираните битови отпадъци. Техният дял в България е все още голям – 72% от битовите отпадъци се депонират, като около 50 на сто от тях са зелени и биоразградими отпадъци.

До 1 август 2016 г. общините трябва да представят своите проекти. Всички документи ще бъдат представени от кандидатите в електронен вид.

Втората процедура по ОПОС 2014-2020 – в сектор „Води“, която е на стойност 61,5 млн. лв. Бенефициент е МРРБ. Целта е подобряване на инвестиционното планиране и управлението на ВиК отрасъла. Разработени ще бъдат регионални прединвестиционни проучвания, които ще идентифицират приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктура на регионално ниво. Подпомогната ще бъде и продължаващата реформа в отрасъл ВиК чрез актуализиране на стойността на публичните ВиК активи. Срокът за кандидатстване от страна на МРРБ по процедурата е 30 септември 2015 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Съвместни дейности с Кенийската национална търговско-промишлена палата за стимулиране на търговско-икономическите отношения
Улесняването на търговията и установяване на по-тесни бизнес връзки ще бъдат основните цели на споразумение между двете палати Още
Покана за участие в бизнес мисия в Коджаели, Турция
Събитието ще се състои в рамките на изложението за промишленост и технологии SANTEK 2015 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар в областта на туризма в Москва - 5th Pure Luxury Travel Workshop 2015
Възможност за установяване на контакти с потенциални партньори Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИНФРАСТРУКТУРА
Довършването на АМ „Хемус“ е приоритет на правителството
Активно се работи и по АМ „Струма Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Съвместни усилия на Министерството на околната среда и водите и общините за по-ефективно използване на отпадъците като ресурс
Обявени са първите две процедури за набиране на проектни предложения по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“: по приоритетна ос „Отпадъци“ – за подбор на проекти и по приоритетна ос „Води“ – за директно предоставяне Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
България е заинтересована от подписването на търговското споразумение между ЕС и Япония
Вицепремиер Меглена Кунева заяви, че очакванията на страната ни са споразумението да допринесе за увеличаването на японските инвестиции в България, както и за разширяването на българския износ за Япония Още
ЕС и Виетнам постигнаха споразумение за свободна търговия
Споразумението ще премахне почти всички тарифи върху стоките, които се търгуват между двете икономики, както и митата Още