Брой 150 (910), 06-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Научете повече за ЕС чрез интерактивната игра, разработена от Люксембургското председателство на Съвета на ЕС


Великото Xерцогство Люксембург пое за 12ти път представителството на Съвета на ЕС на 1 юли 2015. Люксембург е поставил амбициознa програма, насочена към посрещане на основните предизвикателства пред Европа. Основните теми, залегнали в приоритетите на Люксембургското председателство, са:

  • Стимулиране на инвестиции с цел постигане на устойчивост при икономическия растеж и осигуряване на високи нива на заетост в ЕС;
  • Развитие на европейското изследователско пространство и стимулиране на иновациите;
  • Задълбочаване на социалното измерение на Европейския съюз;
  • Управление на миграцията, с фокус върху гарантиране на основните човешки права: свобода, правосъдие и сигурност;
  • Нов тласък на единния пазар чрез стимулиране на цифровото измерение;
  • Насърчаване на устойчивото развитие не само в Европа, но и в световен мащаб;
  • Укрепване присъствието на Европейския съюз на световната сцена;

Приоритетите на Люксембургското председателство целят да посрещнат растящите икономически и социални предизвикателства в Европа, като не забравят важната роля на гражданското общество. Програмата на председателството е под наслов „Съюз на гражданите“, като се цели включване на гражданите чрез широка публична информираност за ЕС като цяло и, в частност за различните европейски политики. Поради този причина, председателството на Люксембург е разработило игра- състезание, която цели да информира гражданите относно историята и структурата на ЕС по забавен и лесно достъпен начин. Можете да разгледате условията и начинът на регистрация на следния линк: http://www.europaquiz.lu/en/

Прогресът на настоящето председателство на Съвета на ЕС можете де следите на следната страница: http://www.eu2015lu.eu/en/index.html

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – с възражения по намеренията за промени в наредбата за отпуските
На проведеното заседание на НСТС бяха разгледани разгледани проекто-постановления за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, а също и в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане Още
БТПП представя: Видео за делото на великия български общественик и индустриалец – Иван Грозев
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия за посещение на международни специализирани изложби за вина и спиртни напитки Prowein China и InterWine
Провеждане: 10-17 ноември 2015 г., в гр. Шанхай, гр. Гуанджоу, Китай Още
41-то Международно Изложение на Кожени изделия в Касторя, Гърция
Събитието ще се проведе 5 до 8 май 2016 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Нова система за онлайн плащания към НАП
Създадена е модернизирана платформа за плащане на данъци и осигуровки по интернет Още
БИЗНЕС СРЕДА
Идентифицирани са 10 проблемни области пред инвеститорите в България
До края на януари 2016 г. трябва да са готови мерки за преодоляване на пречките Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
Правителството се запозна с доклада на социалния министър Ивайло Калфин от участието му в Неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост, социални въпроси и равенство на половете на държавите-членки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Научете повече за ЕС чрез интерактивната игра, разработена от Люксембургското председателство на Съвета на ЕС