Брой 150 (910), 06-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството се запозна с доклада на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин от участието му в Неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост, социални въпроси и равенство на половете на държавите-членки, проведено на 16 и 17 юли в Люксембург.

В рамките на заседанието българската страна изрази позиция за необходимост от укрепване на европейския Отворен метод за координация с цел постигане на по-добри резултати по договорените общи цели и показатели в рамките на политиката за реализиране на Стратегия „Европа 2020“. Обсъдено бе и предложението на Люксембургското председателство за инициатива за младежка заетост чрез засилване на професионалното обучение в страните от Магреб. Министър Калфин изрази готовността на България да сподели своя опит, натрупан при провеждането на програми за стажуване и чиракуване, осъществени в изпълнение на Гаранцията за младежта.

Министър Калфин представи мерките за въвеждане на гъвкава заетост, извършената пенсионна реформа за изравняване на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените и други.

Министерски съвет одобри и доклад за резултатите от неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси“, проведено на 23 и 24 юли в Люксембург. На него държавите-членки подкрепиха основните приоритети на Люксембургското председателство, сред които са растеж и заетост, задълбочаване на социалното измерение на политиките на ЕС, миграция, борба с тероризма, укрепване на връзката между свободата, правосъдието и сигурността, повишаване на ролята на ЕС на международната сцена.

По време на заседанието бе представен графикът за работната програма на ЕК през 2016 г.

Министерският съвет одобри и доклад с резултатите от участието на вицепремиера Румяна Бъчварова и на заместник-министъра на вътрешните работи Филип Гунев в извънредното и в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Вътрешни работи“, проведени на 20 юли в Брюксел и 9 юли в Люксембург.

Източник: Министерски съвет

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП – с възражения по намеренията за промени в наредбата за отпуските
На проведеното заседание на НСТС бяха разгледани разгледани проекто-постановления за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, а също и в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане Още
БТПП представя: Видео за делото на великия български общественик и индустриалец – Иван Грозев
Нови членове на Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия за посещение на международни специализирани изложби за вина и спиртни напитки Prowein China и InterWine
Провеждане: 10-17 ноември 2015 г., в гр. Шанхай, гр. Гуанджоу, Китай Още
41-то Международно Изложение на Кожени изделия в Касторя, Гърция
Събитието ще се проведе 5 до 8 май 2016 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Нова система за онлайн плащания към НАП
Създадена е модернизирана платформа за плащане на данъци и осигуровки по интернет Още
БИЗНЕС СРЕДА
Идентифицирани са 10 проблемни области пред инвеститорите в България
До края на януари 2016 г. трябва да са готови мерки за преодоляване на пречките Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
Правителството се запозна с доклада на социалния министър Ивайло Калфин от участието му в Неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост, социални въпроси и равенство на половете на държавите-членки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Научете повече за ЕС чрез интерактивната игра, разработена от Люксембургското председателство на Съвета на ЕС