Брой 140 (650), 24-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА ЮНИ


Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият към края на юни възлиза на 8 115,9 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 129,2 млн. евро, а външните - в размер на 3 986,7 млн. евро.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 19,7 процента, като делът на външния държавен дълг е 9,7%, а на вътрешния държавен дълг е 10% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 50,9%, а външните - от 49,1 на сто.
В края на юни валутната структура на дълга има следните стойности:

  • 49,9% - в евро;
  • 38,7% - в левове;
  • 10,4% - в щатски долари;
  • 1% - в други валути.

Плащанията по държавния дълг през юни възлизат на 378,5 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 81,3%, следван от 13,6% на тези, деноминирани в евро, 4,4% на плащанията в щатски долари и 0,6% на тези в японски йени.

Държавногарантираният дълг през юни 2014 г. достига до 373,4 млн. евро, от които 21,2 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента.

Бюлетинът се намира в раздел „Актуални публикации"/„Статистика".
*По прогнозни данни за БВП за 2014 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Отворено писмо на КНСБ, КТ "ПОДКРЕПА", АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ за експертна подкрепа за решаване на проблемите в КТБ и преодоляване на последиците за банковия сектор
Mаксимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на стойността на вложените в банковата група депозити, вземанията на кредиторите и на правата на акционерите Още
Съвместни дейности между БТПП и Външно министерство за стимулиране на търговско-икономическите отношения България - Оман
Подготовка на предстоящо посещение на оманска бизнес делегация в България Още
Представители на Камарата на испанската промишленост и търговията в България посетиха БТПП
Обсъдени бяха възможностите за съвместно сътрудничество в подкрепа на испанските фирми в България и на българските компании в Испания Още
Връчване на Годишните награди СТИВ в БТПП
За четвърта поредна година ще бъде отличена най-активната служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в чужбина Още
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Консултации за Екологична оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП) България – Турция -2014 – 2020
Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Турция 2014 - 2020 година, изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Министър Стойнев: Енергетиката трябва да работи в интерес на българските граждани
"Южен поток” ще има конкретен ефект върху икономическия растеж на страната и създаването на работни места” Още
„Индикатор на икономическата активност в България” (ИИА)
Цикличният компонент на ИИА отчете положителна стойност за първи път през последната една година Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Петър Чобанов: Оставяме държавата в устойчиво финансово състояние
Стабилен фискален резерв, който без средствата, които чакаме от Европа, надхвърля 8 млрд.лв. Още
ПУБЛИКУВАН Е МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН „ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ” ЗА ЮНИ
Съгласно официалния регистър на МФ държавния дълг към края на юни възлиза на 8 115,9 млн. евро Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Портал за обществени консултации на МС: очаквани становища по проекти на наредби за пътищата и движението по тях
МРР очаква становища по четири наредби в срок до 30.07.2014 Още
СЪОБЩЕНИЯ
Покана от НАНМСП за участие в Международната търговска изложба за индустриални поддоставки SWISSTECH - 18 – 21.11.2014 - Базел, Швейцария
Краен срок за подаване на документи – 04 Август 2014 г. Още