НОВИНИ ОТ БТПП

Представителството на ЕК бе информирано за опасността малкият и средният бизнес да нямат представителство в тристранния диалог

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

Фокус на срещата бе обсъждането на възможностите за участие на БТПП в националния дебат по Стратегия Европа 2020, Лисабонския договор и новата финансова рамка на ЕС. Г-жа Златанова предложи Палатата и Представителството съвместно да организират конференция с участието на експерт от ГД „Търговия” на ЕК, който да запознае бизнеса с действащите споразумения на ЕС с трети страни. БТПП пое ангажимент предварително да проведе анкетно проучване сред членовете си и браншовите организации за нивото на информираност на бизнеса в това отношение, резултатите от което да се използват при определянето на дневния ред на конференцията.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с участието на Палатата в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и опасността от лишаване на малкия и средния бизнес от възможността за представителството в тристранния диалог в контекста на законодателните промени в Кодекса на труда. Дискутирани бяха и разпоредбите на европейското законодателство, третиращи критериите за избор и представителност на социални партньори на ниво на ЕС. Г-жа Златанова изрази дълбоката си убеденост, че с промените се нарушават принципите на политиката на ЕС за насърчаване на публично-частното партньорство и аутсорсване на административни функции към професионални организации с цел освобождаване на администрацията от несвойствени за нея задачи. Освен това, изрично се подчерта, че такъв един подход на изключване на организации с широка представителност на бизнеса е в нарушение на добрите европейски практики. В тази връзка г-жа Златанова отбеляза, че е редно за това да бъде информиран Комисаря по трудова заетост, социални въпроси и приобщаване и Генералния директор на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”.

НОВИНИ ОТ БТПП
Представителството на ЕК бе информирано за опасността малкият и средният бизнес да нямат представителство в тристранния диалог
Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe NetworkОще
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Публикуван е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага промени в Закона за водите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за 2011 година
През 2012 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността. Още