Назад

3D Center към БТПП – професионализъм в 3D услугите, сканиране, моделиране, принтиране


В подкрепа на предприятията, които създават и развиват иновативни продукти, към Българската търговско-промишлена палата работи 3D Center.

Центърът разполага с принтери от марките Ultimaker, Markforged, Formlabs, EOS, Omni3D, miniFactory, Raise3D, Artec, притежаващи най-високите технически характеристики от своя клас.

Услугите са насочени към лица, които се интересуват от:

  • Изработка на прототип или серия детайли
  • Реинженеринг на детайли или цели изделия
  • Превръщане на концепция в 3D модел и изработване на прототип към нея
  • Изготвяне на техническа конструкторска документация на детайли и цели изделия.

За запознаване на предприятията с широкия набор от приложения на технологията 3D принтиране в различни индустрии 3D Center наскоро проведе първо от много планирани следващи обучения по 3D сканиране, моделиране и принтиране.

Обучението се реализира в партньорство с компанията B2NКлъстер Подемна техника ООД, и Химикотехнологичния и металургичен университет, и бе насочено към запознаване с различните технологии за принтиране,  сканиране и моделиране. По време на курса бяха проведени демонстрации и практическа работа с 3D софтуер, и хардуер.

При интерес от страна на лица или екипи от предприятия за участие в бъдещи обучителни курсове по теми, свързани с 3D принтиране, сканиране и моделиране, можете да подадете ваши контактни данни на e-mail: hoists.cluster@gmail.com

3D Center – влезте в бъдещето с нас !