Брой 145 (1903), 31-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Представиха предложенията за новите стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране


Министерският съвет представи на 30 юли предложения за нови стандарти за качество на административното обслужване и тяхното нормативно регламентиране. Те са разработени по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Целта е подобряване на управлението на качеството на административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване. Особено внимание се отделя на обратната връзка с потребителите на административни услуги.

Проектите за нови стандати са разделени на:

  • Стандарти, осигуряващи базово качество на административните услуги. Прилагането им е задължително. Те се разделят на: актуализирани и изменени действащи стандарти и изцяло нови стандарти
  • Собствени стандарти, прилагани в зависимост от спецификата на административните услуги. Прилагането на тези от тях, които са обявени в Хартата на клиента, е задължително, както е при базовите стандарти.

Очаква се въвеждането на стандартите да ускори процеса на предоставяне на услуги, повсеместно по възможност да се въведе обслужване на едно гише, при някои администрации да се осигури достъпност на услугата и извън работно време и др.

Предлагат се и стандарти за уеб сайтовете на администрацията и за профили в социалните мрежи, като средство за комуникация с потребителите, както и стандарти за местоположението на офисите, предоставящи административни услуги, изисквания за паркоместа, за допълнителен вид техническо борудване, за указателни табели, за въвеждане на система за управление на чакащите за обслужване клиенти и др.

Предвижда се и въвеждането на стандарт за идентификация на служителя, предоставящ административни услуги при обслужването на клиенти на място и при комуникация с тях по телефон, както и стандарт за отговор на отправени запитвания от потребителите на услугата.

Не на последно място е стандартът за административно обслужване на възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания, за които трябва да се осигурят подходящи условия съгласно чл.20, ал. 1, т.5 от Наредбата за административното обслужване.

Очакванията са след въвеждането на тези стандарти съществено да се подобри качеството на административното обслужване на гражданите и на бизнеса и да се подготви администрацията за предоставянето на комплексни административни услуги, както и за електронни услуги в контекста на електронното управление.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДДС
Единната ставка на ДДС е най-справедлива от гледна точка на принципа на равнопоставеност на стопанските субекти Още
Посланикът на България в Мексико посети БТПП
Възможности за по-активни търговско-икономически връзки с Мексико в областта на селското стопанство Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Покана за участие в бизнес делегация до гр. Перм, Русия
Организатор: Българо-руска търговско-промишлена палата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи в 7 града от страната „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“
Пловдив, Ст.Загора, Габрово, Велико Търново, Шумен, Варна и Бургас Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител намалява с 1.1% за месец
По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Представиха предложенията за новите стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране
Насочени към повишаване качеството на административното обслужване Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Маастрихтските критерии – поглед през годините
Автор: Павел Ковачев, стажант в Институт за пазарна икономика Още