Брой 152 (1663), 10-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване


Проектът на РМС е разработен в изпълнение на Раздел 20 „Административна тежест и електронно управление“ Приоритет 62: „Намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност“ от Програмата на правителството. С предложения проект се цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест пред бизнеса, подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите и намаляване броя на регулаторните режими.

Целта на трансформацията на административното обслужване е превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни услуги; електронизиране на нови услуги за гражданите и бизнеса; групиране на услугите на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“, стандартизиране на услугите на общините и преминаване към комплексно административно обслужване.

Предложенията са изготвени по проект „Трансформация на модела на административното обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Дата на откриване:

10.8.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Държавна администрация

Дата на приключване:

24.8.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на изискванията към строително-инвестиционния процес, касаещи опазването на културното наследство
С главен експерт-археолог от Националния институт за недвижимо културно наследство... Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Посолството ни в Берн
57% ръст на българския износ за Швейцария през първото тримесечие на т.г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Министър Петков представи законодателни предложения за регламентиране на изплащането на пенсии от втория пенсионен стълб
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване
Подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест пред бизнеса Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
България със значително подобрение в готовността за е-правителство
Автор: Асен Начков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eвропейската комисия оказва подкрепа за реформите в България
Насочени към процедурите по несъстоятелност, съпътстващи мерки за подобряване съдебната инфраструктура и корпоративното управление на държавни предприятия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Пазарно проучване за доставка на монохромни многофункционални устройства А3
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, Виетнам
15 – 22 септември 2018 г. Още