Брой 152 (1663), 10-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с новоназначения търговски съветник в Посолството ни в Берн


Весела Лалова, новоназначен търговски съветник към посолството на България в Берн, Конфедерация Швейцария, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Търговският съветник бе запознат с основните дейности и услуги, предоставяни от Палатата на български и чуждестранни фирми, функционирането на електронния търговски регистър на Палатата, изготвяните икономически анализи и прогнози, Арбитражния съд.

Весела Лалова от своя страна представи целите и плановете по време на предстоящия мандат в Берн.

Отбелязано бе, че швейцарските инвеститори осъществяват своята дейност в традиционно бързо развиващи се през последните години в България сектори. Освен концентрираните в София инвестиционни дейности, някои швейцарски компании се ориентират към индустриални паркове и в други градове - Пловдив, Стара Загора, Търговище, Варна и Казанлък. Като особено полезна бе оценена изготвяната от СТИВ – Берн информация за правенето на бизнес в Швейцария, данъчния режим за чуждестранните фирми, опериращи в Конфедерацията, и секторните анализи.

По данни на Министерство на икономиката в периода януари - март 2018 г. износът за Швейцария е в размер на 39.3 млн. евро (57% ръст, в сравнение с 2017 г., 0.6% дял от общия износ и 25-то място в българския износ), а вносът от Швейцария възлиза на 53.2 млн. евро (ръст от 12.1%, 0.7% дял от общия внос, 25-то място във вноса).

БТПП и СТИВ ще продължат да си сътрудничат с цел подобряването на икономическите връзки между двете страни.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на изискванията към строително-инвестиционния процес, касаещи опазването на културното наследство
С главен експерт-археолог от Националния институт за недвижимо културно наследство... Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Посолството ни в Берн
57% ръст на българския износ за Швейцария през първото тримесечие на т.г. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Министър Петков представи законодателни предложения за регламентиране на изплащането на пенсии от втория пенсионен стълб
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване
Подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест пред бизнеса Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
България със значително подобрение в готовността за е-правителство
Автор: Асен Начков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Eвропейската комисия оказва подкрепа за реформите в България
Насочени към процедурите по несъстоятелност, съпътстващи мерки за подобряване съдебната инфраструктура и корпоративното управление на държавни предприятия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Пазарно проучване за доставка на монохромни многофункционални устройства А3
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, Виетнам
15 – 22 септември 2018 г. Още