Брой 158 (1669), 20-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Уникален код вместо печат гарантира достоверността на удостоверенията за липса на нарушения по ЗОП


Във връзка със зачестили искания на възложители на обществени поръчки удостоверенията за липса на нарушения на трудовото законодателство, които са основание за отстраняване, да притежават мокър печат и подпис, ИА ГИТ информира, че от началото на месец юни документът може да бъде издаден изцяло по електронен път, поради което той не се подпечатва и разписва. Върху удостоверенията, издадени чрез електронната система, се генерира уникален код за достъп. Кодът се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно на линк https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext/home/verification. Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т.е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път.

ИА ГИТ внедри системата за издаване на необходимите удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по Закона за обществените поръчки и други нормативни актове, с цел подобряване на административното обслужване. Софтуерът позволява документът да бъде заявяван и получаван веднага с квалифициран електронен подпис по електронен път – дистанционно, без да се посещава на място дирекция „Инспекция по труда“, по всяко време, независимо от работното време на администрацията. Изискването да се подпечатват и подписват удостоверенията обезсмисля усилията, положени от ИА ГИТ да облекчи бизнеса в комуникацията му с Агенцията.

Нарушенията на Кодекса на труда, установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения, които са основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Законът предвижда и възможност за отстраняване на нарушенията, свързани със заплащането на труда. За целта е необходимо работодателите да предоставят в дирекцията „Инспекция по труда“, установила нарушението, доказателства, че забавените възнаграждения са изплатени.

Повече информация за процедурата, указание за използването на системата, достъпът до нея, както и до портала за проверка на автентичността на удостоверенията е публикувана в официалната интернет страница на ИА ГИТ http://www.gli.government.bg/page.php?c=207.

Източник: Главна инспекция по труда
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП проведе проучване относно компетенциите на кадрите в секторите мехатроника и металургия
В рамките на проект MeMeVET4Industries Още
Нови членове на Палатата
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Уникален код вместо печат гарантира достоверността на удостоверенията за липса на нарушения по ЗОП
ГЛЕДНА ТОЧКА
България и търговската война на Турция – заплаха или възможност?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ТУРИЗЪМ
Министър Ангелкова: През октомври ще представим утвърдените от бранша и местната власт винено-кулинарни дестинации
Ще използваме запазената марка "Сподели България" за популяризиране на проекта на международните борси Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
България и страните от Вишеградската група с обща позиция относно нелоялните търговски практики
Тя ще бъде представена в рамките на следващото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Спонсорирано посещение на изложения за електроника в Хонконг
13-16 октомври 2018 Още