Назад

АХУ финансира с до 20 000 лв. проекти на работодатели за заетост на хора с увреждания


До 20 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Средствата се отпускат от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. За професионално обучение на един служител с увреждания работодателите могат да получат по 2000 лв.

Проектните предложения могат да се подават до 30 септември 2023 г. в АХУ, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Повече подробности може да видите на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg, в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.