Назад

Академия по предприемачество в земеделието

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) започва амбициозния проект "Академия по предприемачество в земеделието", който цели да се превърне в ежегоден. Академията е продължение на успешно провелата се „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“, като екипът на ЦНСССКЦИЕ надгражда дейността по този проект, като тя ще предлага обучение (под формата на лекции и семинари) и финансова подкрепа (под формата на награди за успелите кандидати).

От линка по-долу може да се запознаете с предварителните параметри относно Академия по предприемачество в земеделието, с ориентировъчен график, както и условията за кандидатстване:
https://china2ceec.org/academy2024/

За допълнителна информация: тел.: + 359 878 197227, +359 2 843 1040, e-mail: mstanishev@china2ceec.org