Назад

Договори за над 3 млрд. лева са сключени по европейските програми до края на ноември 2023 година


В края на ноември 2023 г. са сключени договори в размер на 3,323 млрд. лева по програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд+ за периода 2021-2027 г. Изплатените средства са 784 млн. лева.

Отворени за кандидатстване са 27 процедури с общ размер на финансирането от 3,29 млрд. лева. В тях са включени инвестиционни проекти по програмите „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“, както и за техническа помощ по останалите.

Основните направления на реализираните проектите са свързани с подкрепа за личностно развитие в училищното образование и модернизиране на професионалното образование и обучение, адаптиране на работна среда, подпомагане с пакети хранителни продукти и хигиенни материали, осигуряване на топъл обяд, интернационализация и внедряване на иновации в  малки и средни предприятия, развитие на железопътния, пътния и водния транспорт, сътрудничество за трансфер на знания и технологии и дигитализация за интелигентна трансформация

Приключили са 37 процедури за набиране на проектни предложения, които са с общ бюджет от 4,126 млрд. лева.

Повече информация за отделните програми може да видите тук.