Брой 198 (2204), 15-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.


Автор: Институт за пазарна икономика

Изготвянето на бюджет на Столична община за 2021 г. ще е предизвикателство поради няколко причини. На първо място е липсата на разработена детайлна макроикономическа рамка за 2021 г. на национално ниво (виж по-горе). На второ място е неяснотата около изпълнението на бюджета за 2020 г. и евентуалната нужда от втора актуализация в края на годината. На трето място е поради неяснотата от развитието на пандемията и опасността от нова серия карантинни мерки върху стопанския живот.

На фона на всичко това е разумно да се разгледат поне два сценария. И двата сценария са в условията на продължаваща пандемия от коронавирус. Не се разглеждат крайни варианти, като 1) изчезване на вируса, бързо достигане до ефективно медицинско решение и връщане към напълно към нормален живот и 2) много тежки карантинни мерки, в т.ч. забрани за дейност в индустрията и ограничения пред работната сила. Двата сценария са наречени за илюстрация „лято 2020” и „пролет 2020”, като първият е базовия сценарий при запазване на текущите по-леки мерки, а вторият е по-тежкият при връщане на рестриктивните мерки от март/април 2020 г.

 

Сценарий „лято 2020” – леки мерки, без строги ограничения на стопанската активност

Базовият сценарий предвижда ситуацията с коронавируса да продължи и през 2021 г., но без да се налага нова карантина на стопанския живот. Това е сценарий „лято 2020”, тъй като през лятото на текущата година вирусът беше активен – реално имаше отчетлива вълна от заболявания, но не бяха наложени строги карантинни мерки върху стопанския живот. На практика липсваха икономически дейности, които да са напълно ограничени – заведенията също функционираха, макар и при някои ограничения в капацитета.

Въпреки това, коронавирусът продължава да оказва своя ефект върху стопанския живот, поради ръст на безработицата и свиване на доходите на директно засегнатите, поради страх и въздържане у потребителите за някои дейности, както и поради пренесен ефект върху определени сектори от ограничените пътувания и сериозната липса на туристи. Този ефект е особено видим и в столицата, като липсата на обичайния поток от туристи оказва негативен ефект върху хотели и ресторанти, транспорт и различни търговски обекти.

В сценарий „лято 2020” очакванията са за ограничен (минимален) ефект върху бюджета на столицата за 2021 г. Големите приходоизточници в бюджета на Столична община – облагането на имуществото и такса битови отпадъци, не биха били тежко ударени при по-леки мерки и липса на нови ограничения пред стопанския живот. Ключови ще бъдат евентуалните ограничения върху детските ясли и градини, които също имат директен негативен ефект върху общинските приходи. При запазване на статуквото, тоест без да бъдат затваряне детски гради и училища, очакването е тези приходи да се изпълнят в нормални рамки.

Големият въпрос при подобен лек вариант е какво ще се случи с имотния пазар и какво ще е съответното изпълнение на приходите от облагането на сделките в столицата. При по-бързо възстановяване на икономическия растеж през 2021 г. може да се очаква отчетлив спад в безработицата и връщане към по-бързите темпове на нарастване на заплатите. Повишените очаквания ще доведат и до активизиране на имотния пазар, както и на покупката на стоки за дълготрайна употреба, сред които са превозните средства.

Поведението на банковия сектор по отношение на активизиране на кредитирането ще допринесе благоприятно чрез улеснения достъп до финансиране. Дори и да не се достигне до ръст на приходите като предходни години – често над 10% ръст за година, то очакването е приходите от облагането на сделките да продължат възходящата си тенденция, още повече, че и пълният ефект от по-високата данъчна ставка би се разгърнал – при липса на карантина през 2020 г. спрямо 2019 г.

В този сценарий очакваме ограничен ефект върху бюджета на столицата – основно по линия на по-нисък ръст в основните данъци, в т.ч. върху сделките, и евентуално по-ниски приходи от туристически данък и такса тротоарно право, които зависят от притока на чужденци и интензивността на социалния живот в столицата.

 

Сценарий „пролет 2020” – строги мерки, с ограничения на стопанската активност

Негативният сценарий предвижда своеобразно повторение на мерките тип „пролет 2020” и през следващата година. Този сценарий включва по-сериозни ограничения, в т.ч. временно затваряне на училища и детски градини, затваряне на хотели и ресторанти, ограничения пред придвижването и нов удар върху пазара на труда.

Реалистично е в този сценарий да се очаква сходен отговор на държавата и на Столична община по отношение на определени данъчни плащания – отлагане на вноски по имуществените данъци, облекчения и/или отлагания на плащания за общински наеми и различни такси (тротоарно право) и т.н. Най-вероятно тези мерки ще бъдат бързо повторно приложени при нова ситуация, а нищо чудно да се разглеждат и идеи за допълнителни облекчения, стъпвайки на опита от пролетта на 2020  г.

В този сценарий може да се очаква отлагане на плащания и изоставане на приходите от имуществените данъци към момента на евентуалната карантина. Характеристиките на тези данъци обаче, както и опитът от 2019 г., показват, че приходите ще бъдат в голяма степен наваксани в месеците след стопирането на стопанската активност. По-сериозен би бил отново ефектът върху данъкът за придобиване на имущество по възмезден начин, който би пострадал от по-малкото сделки в условията на по-тежки мерки.

Сериозен негативен ефект би имало и в неданъчните приходи, в т.ч. общинските такси. Евентуално карантина, в т.ч. затваряне на училища и детски градини и на хотели и ресторанти, би имало директен ефект върху приходите от такса за ползване на детски градини, както и върху приходите от тротоарно право и наеми – при очаквани облекчаващи мерки на Столична община. В този сценарий трудно би се отчел значим ръст на приходите в бюджета спрямо текущата 2020 г.

 

Целият анализ е достъпен тук.

Презентацията от представянето е достъпна тук.

  

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание
Социалните партньори не постигнаха съгласие за промяна на заплатите в администрацията Още
БТПП стартира онлайн обучения „Как да продаваме успешно в Amazon и eBay”
Всяка функционалност на платформите ще бъде съпроводена с пример в реално време от тестов акаунт Още
Европейските търговски палати имат важна роля за възстановяването на пазара на труда
За формиране на умения, насочени към укрепване на дигиталния и екологичния преход Още
Форум на Инициативата „Три морета“ – 19 октомври 2020 г.
С фокус върху дигиталната свързаност и ефикасното функциониране на Инвестиционния фонд Още
Почетен диплом на БТПП за Конфиндустрия България
За принос в развитието на българо-италианските предприемачески връзки Още
Покана за онлайн двустранни бизнес срещи в сектор „Здравословни храни“
24 - 26 ноември, участие на фирми от близо 30 държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работна среща, посветена на сътрудничеството между фирмите от туристическия бранш
Представено беше Споразумение "Местен пакт за качество за Област Хасково" Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Връчиха сертификат за инвестиция клас А на „БИК Сървисис София” ЕООД
За инвестиционен проект „Създаване на финансов център за споделени услуги на Societe BIC в гр. София“ Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Удължава се срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел
Одобрени са промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Ще бъдат облекчени задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален риск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова енергийна политика на ЕС за изграждане на неутрална по отношение на климата Европа
За реализиране на повишените амбиции за намаляване на парниковите газове Още
Европейската комисия приема нова стратегия за химикалите, насочена към нетоксична околна среда
Стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали Още