Брой 198 (2204), 15-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание


Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе на 13 октомври онлайн заседание. БТПП беше представлявана от Васил Тодоров – главен секретар. 

В първа точка от дневния ред на заседанието на НСТС правителството и социалните партньори обсъдиха плановете за действие за изпълнение на Националното тристранно споразумение на съответните министерства с оглед на компетентността им в отделните раздели на Споразумението. Участие в дискусията взеха представители съответно на министерствата на: финансите, икономиката, енергетиката, труда и социалната политика и образованието и науката.  Социалните партньори изразиха становища и представиха бележки и предложения, насочени към конкретизиране на планираните действия и мерки.

По точка втора НСТС разгледа проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, внесен от министъра на външните работи и министъра на културата. С предложените в проекта промени се предвижда увеличение на заплатите на служители, работещи на първа линия от дипломатическата служба, дългосрочно командировани в чужбина, както и на служители от Националния институт за недвижимото културно наследство, предложени от съответните ръководители в срок до 31 октомври 2020 г. БТПП и другите работодателски организации не подкрепят проекта. Васил Тодоров отбеляза, че „в ситуацията на COVID-19, в която бизнеса се бори за оцеляване и запазване на заетостта, не е редно администрацията да увеличава възнагражденията на служителите си, защото не само оказва негативно влияние върху частния сектор, но и не е налице значително подобрение в обслужването за бизнеса и гражданите.“ Липсата на електронно правителство и оптимизация на администрацията – са други аргументи против приемането на това предложение.

Социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, внесен от министъра на труда и социалната политика. Социалните партньори не постигнаха съгласие по предложението - работодателските организации не изразиха подкрепа. БТПП предлага подходът за определяне на методиката за възнагражденията на социалните работници да е на принципа за комплексната оценка, представлява съвкупност от правила, посредством, които ще се оцени съответствието между изискванията за съответната длъжност и престираното изпълнение на задълженията на служителя или работника, с оглед определяне на оптимално възнаграждение за длъжността. По този начин ще имаме едно стимулиране на служителите, които работят в изключителни условия и ще допринесе за по-качественото обслужване в сферата на социалните дейности.

БТПП възрази и срещу предложението на Националното сдружение на общините в Република България за промени в Кодекса на труда и тяхното включване в състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество с аргумента, че трипартитното сътрудничество включва правителство, синдикати и работодатели, и никъде в света няма включена четвърта страна – общините. Последните не са и независими от страна на държавата – голяма част от техните бюджети се формират от държавни субсидии.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание
Социалните партньори не постигнаха съгласие за промяна на заплатите в администрацията Още
БТПП стартира онлайн обучения „Как да продаваме успешно в Amazon и eBay”
Всяка функционалност на платформите ще бъде съпроводена с пример в реално време от тестов акаунт Още
Европейските търговски палати имат важна роля за възстановяването на пазара на труда
За формиране на умения, насочени към укрепване на дигиталния и екологичния преход Още
Форум на Инициативата „Три морета“ – 19 октомври 2020 г.
С фокус върху дигиталната свързаност и ефикасното функциониране на Инвестиционния фонд Още
Почетен диплом на БТПП за Конфиндустрия България
За принос в развитието на българо-италианските предприемачески връзки Още
Покана за онлайн двустранни бизнес срещи в сектор „Здравословни храни“
24 - 26 ноември, участие на фирми от близо 30 държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Работна среща, посветена на сътрудничеството между фирмите от туристическия бранш
Представено беше Споразумение "Местен пакт за качество за Област Хасково" Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Връчиха сертификат за инвестиция клас А на „БИК Сървисис София” ЕООД
За инвестиционен проект „Създаване на финансов център за споделени услуги на Societe BIC в гр. София“ Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Удължава се срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел
Одобрени са промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Ще бъдат облекчени задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален риск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова енергийна политика на ЕС за изграждане на неутрална по отношение на климата Европа
За реализиране на повишените амбиции за намаляване на парниковите газове Още
Европейската комисия приема нова стратегия за химикалите, насочена към нетоксична околна среда
Стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали Още