Брой 77 (2332), 21-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Анкетно проучване относно Оперативна програма "Региони в растеж"


УО на ОПРР публикува анкета/ въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Проучването  цели да измери нивото на обществената информираност относно Програмата. Предвид обхвата и броя на потенциалните бенефициенти по Програмата мерките за публичност и осведомяване са от съществено значение. Постигнатите резултати ще покажат приноса на ОПРР към заложените цели в Националната комуникационна стратегия (НКС) на страната.

Оценката на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. е изключително важно от гледна точка на предоставената възможност за достигане на информация относно финансовата подкрепа от ЕС до широк кръг от заинтересовани лица, което да стимулира тяхното участие при формулирането на проекти и мониторинг на качеството на тяхното изпълнение.

Проучването на обществената информираност е важно и с оглед фокусиране на информационните и комуникационните дейности на УО на ОПРР за следващия програмен период. Включването на възможно най-широк кръг от населението в анкетното проучване ще увеличи неговата представителност и валидност на получените резултати.

Краен срок за попълване на анкетата – 31 май 2021 г.

Линк към анкетата: https://forms.gle/2iQR8UUAGaySELgv7

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Вълна от внесени законопроекти още в първите работни дни на 45-то Народно събрание
Виртуална конференция с предприятия от Татарстан
Предстоят срещи и с фирми от другите региони на Руската Федерация Още
БИЗНЕС СРЕДА
От днес производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни кредити
Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара организира финално събитие по проект COL-CREATION
28 април от 10:30 ч. в заседателната зала на РТИК Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
БФБЛ проведе виртуална среща с д-р Роб Диксън – британския посланик в София
С акцент възможностите за разширяване на двустранните бизнес отношения Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Масирани проверки на строителните обекти в морските курорти започва Инспекцията по труда
Работодателите в строителството могат да се възползват от разработените за сектора онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕС търси стартиращи фирми и МСП с потенциал за развитие на иновативни решения, водещи до промяна
Краен срок: 19 май 2021 г. Още
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Анкетно проучване относно Оперативна програма "Региони в растеж"
Целта е да се измери нивото на обществената информираност относно Програмата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
“Open Vienna – A Thriving Startup Ecosystem” - 28 април 2021, 9.15 часа (CET)
Презентации и дискусии с някои от най-успешните австрийски стартъпи Още