Брой 77 (2332), 21-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Вълна от внесени законопроекти още в първите работни дни на 45-то Народно събрание


Още в първите дни на 45-то Народно събрание се наблюдава вълна от внесени законопроекти. 

Само за първите пет дни от работата на новия Парламент са внесени над 40 законопроекта. Сред внесените проекти на нормативни актове е Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, с който се предлага размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2-годишна възраст да се обвърже с размера на минималната работна заплата.

Друг внесен законопроект е ЗИД на Закона за електронното управление, с който се предлага първичен администратор на данни да бъдат и лицата осъществяващи публични функции и доставчиците на обществени услуги, когато в закон е предвидено данните, които обработват да участват в административно производство. По този начин те ще са длъжни при поискване да предоставят служебно и безплатно нужната информация за административното производство. Със законопроекта също така се предлага изменение в Закона за администрацията, като в него се предвижда задължението за водене и надграждане на Административния регистър към Министерският съвет да премине към Държавната агенция „Електронно управление”.

По същото време от друга група народни представители се внася отново ЗИД на Закона за електронното управление, като с него се предлага създаването на Държавно предприятие „Единен системен оператор” (ДП „ЕСО”) с функции по внедряването на електронното управление. Също така е предвидено, че до започване на дейностите на ДП „ЕСО” функциите му се изпълняват от „Информационно обслужване” АД.

Относно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, са внесени две предложения за промени. С първият законопроект се предлага микро, малки, средни, големи предприятия и самоосигуряващи се лица, чийто приходи от дейността са намалели с повече от 30 на сто през месеца, предхождащ месеца на кандидатстване за помощ, спрямо приходите за същия месец на 2019 г., да могат да избират каква помощ  да получат: еднократна помощ в размер на 4 средномесечни заплати или месечна помощ в размер на до 90 на сто от фиксираните оперативни разходи за микро и малки предприятия и до 70 на сто за големи предприятия. Също така е предложено микро, малки, средни и големи предприятия, които са започнали дейност през 2021 г. и са наели по трудово правоотношение 5 или повече служители на пълен работен ден за срок не по-кратък от 6 месеца, да получат еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 8 средномесечни заплати на наетите лица. С другият законопроект се предлага по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка да не се налагат обезпечителни мерки и да не се извършват действия по принудително изпълнение в производства за събиране на публични вземания, установени с влязъл в сила акт след 13 март 2020 г. до отмяна на извънредната епидемична обстановка.

Пълните текстове на посочените законопроекти можете да намерите на сайта на Народното събрание - https://www.parliament.bg/bg/bills

Вашите предложения и препоръки по посочените законопроекти, можете да изпратите на мейл адрес: lawyer@bcci.bg.

От Българската търговско-промишлена палата ви напомняме, че ако желаете да получавате актуална информация за внесените законопроекти, може да се абонирате на https://www.bcci.bg/bills/subscribe

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Вълна от внесени законопроекти още в първите работни дни на 45-то Народно събрание
Виртуална конференция с предприятия от Татарстан
Предстоят срещи и с фирми от другите региони на Руската Федерация Още
БИЗНЕС СРЕДА
От днес производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни кредити
Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2022 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара организира финално събитие по проект COL-CREATION
28 април от 10:30 ч. в заседателната зала на РТИК Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
БФБЛ проведе виртуална среща с д-р Роб Диксън – британския посланик в София
С акцент възможностите за разширяване на двустранните бизнес отношения Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Масирани проверки на строителните обекти в морските курорти започва Инспекцията по труда
Работодателите в строителството могат да се възползват от разработените за сектора онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕС търси стартиращи фирми и МСП с потенциал за развитие на иновативни решения, водещи до промяна
Краен срок: 19 май 2021 г. Още
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Анкетно проучване относно Оперативна програма "Региони в растеж"
Целта е да се измери нивото на обществената информираност относно Програмата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
“Open Vienna – A Thriving Startup Ecosystem” - 28 април 2021, 9.15 часа (CET)
Презентации и дискусии с някои от най-успешните австрийски стартъпи Още