Брой 55 (2061), 19-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Анкета относно влиянието на COVID-19 върху бизнеса


Българската търговско-промишлена палата провежда спешно проучване относно необходимостта за иницииране на мерки, свързани с  ограничаване на негативните последици за бизнеса от COVID-19.

Вашето участие е изключително важно, за да може чрез проучването да се отразят реалните нужди на бизнеса предвид кризисната ситуация, да се планират и предприемат мерки за преодоляване на икономическите последици от епидемията.  Вашата експертиза и наблюдения ще благоприятстват за изготвянето на по-детайлна оценка на състоянието на компаниите.

Международните организации предложиха мерки и възможности за ограничаване на COVID-19, затова чрез чуждата практика и оценка на състоянието на българския бизнес трябва да се предприемат действия, които пряко да рефлектират върху подобряване на икономическия живот на страната.


Обръщаме се към вас с молба да участвате, като отразите мнения и препоръки.

Срокът за отговори на анкетата е 23 март (понеделник) 2020 г.

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ АНКЕТАТА ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета относно влиянието на COVID-19 върху бизнеса
С цел иницииране на мерки, свързани с ограничаване на негативните последици Още
Красен Станчев, член на УС на БТПП: Най-съществената дългосрочна политика е не просто "данъчна ваканция", а отмяна на корпоративното подоходно облагане.
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Доставка на маски през границите – единният пазар на ЕС с мерки за опазване здравето на гражданите
Съобщение на ЕП, 18 март 2020 Още
Европейската комисия помага с насоки за правата на пътниците във връзка с COVID-19
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Свързани с прилагането на централизираната национална платформа при възлагане на обществените поръчки Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Земеделските стопани могат да подават документи за пререгистрация и по електронна поща
Кампанията е със срок до 9 юни 2020 г. Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Биоразнообразие”
Стандартизация на методите за изпитване и измерване на екологичното качество.... Още