Назад

Манифест на Асоциацията на европейските търговски палати за програмата на ЕС 2024-2029


Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ публикува манифест за програмата на ЕС 2024-2029.

Съживяването на бизнеса в Европа е в центъра на политическата програма на ЕС за периода 2024-2029 г. Продължават притесненията за бизнеса относно инфлацията, енергийната сигурност и регулаторните предизвикателства, но Европалати и нейният председател Владимир Длоухи настояват за стратегическа промяна от оцеляване към успех. Манифестът отразява всеобхватни препоръки, призоваващи политиците да постигнат деликатен баланс между екологични, социални и икономически цели, с ясен акцент върху укрепването на единния пазар, облекчаване на регулаторните тежести и справяне с недостига на умения.

Тъй като Европа стои на кръстопътя на възстановяването, посланието е еднозначно: насърчаване на конкурентоспособността и устойчивия растеж.

В документа се поставя силен акцент върху укрепването на единния пазар, позволяващ на предприятията да се развиват, да правят иновации, да инвестират, да се разширяват и да се конкурират в цяла Европа и в международен план. Единният пазар вече носи значителни икономически ползи и ако многото странични пречки бъдат ефективно преодолени, той може да осигури трамплин за възстановяване и растеж на ЕС. Мандатът на ЕС 2024-2029 г. трябва също така да спре потока от регулаторни изисквания, който все повече задушава бизнеса и подкопава капацитета на компаниите да планират и инвестират. Точно както предприемачите, политиците трябва да бъдат гъвкави, иновативни и адаптивни към средата.

По-конкретно, Европалати призовава за задълбочен преглед на въздействието върху конкурентоспособността на ЕС на предложенията за Зелената сделка, приети по време на предишния мандат. Успоредно с това трябва да има паралел с новото законодателство, свързано с екологичното, социално и корпоративно управление /ESG/.

ЕС не може да си позволи да бъде световен лидер в регулирането в ущърб на своя икономически растеж. Въпреки предизвикателния контекст има много място за оптимизъм и напредък. Европа има предприемачите, иноваторите и създателите, от които се нуждаем, за да стимулираме нашето възстановяване и да бъдем конкурентоспособни и устойчиви. А политиците в ЕС имат на разположение инструментите, за да използват този потенциал“, казва Владимир Длоухи, председател на Европалати.

Пълният текст на манифеста на английски език можете да видите тук.