Назад

Обучения и уебинари на Българския институт за стандартизация през 2024 г.


Повишаването на квалификацията и развитието на персонала са от съществено значение за всяка организация, а познаването на стандартите носи добавена стойност както за съответния човек, така и за бизнеса на неговия работодател. За да направи стандартите по-достъпни и разбираеми, Българският институт за стандартизация организира обучения и уебинари, които спомагат за тяхното разбиране и прилагане. 

Планирани теми за 2024 г.:

 • Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление съгласно изискванията на ISO 27001 – 20 и 21 февруари
 • Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление съгласно изискванията на ISO 9001 – 21 и 22 февруари
 • Системи за управление на борбата с подкупването и нередностите (ISO 37001, ISO 37002) – 12 март
 • Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001 в местното самоуправление (ISO 18091:2019) – 13 март
 • Системи за управление на енергията съгласно стандартите от серията ISO 50000 – април
 • Вътрешен одит на системи за управление на енергията, отговарящи на изискванията на стандартите от серията ISO 50000 – април
 • Стандартите в подкрепа на прилагането на Регламент 745/2017 за медицинските изделия (MDR) – май
 • Връзка между хармонизираните стандарти и новия Регламент за машините – октомври/ноември
 • Прилагане на стандартите в изпълнение на изискванията на Директива 2012/19/ЕC Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) – октомври/ноември
 • Курс за обучение на вътрешни одитори на системи за управление съгласно изискванията на ISO 9001 – ноември
 • Методи за оценяване на риска – ноември.

Програмата може да бъде променяна и допълвана с още теми от други области. За актуалните събития следете информацията на сайта.

За допълнителна информация и предложения за теми се обръщайте към: Силвия Тодорова, тел.: 02 81 74 505, 0877 914 827silvia.todorova@bds-bg.org.