Назад

Състоя се общо събрание на Българската асоциация на жените предприемачи
На 28 март от 14:00 часа в зала "А " на БТПП се проведе общо събрание на Българска асоциация на жените-предприемачи (БАЖП), с председател инж. Радка Стаменова, член на УС на БТПП.

Задачата бе да се представи дейността на организацията, привлекат нови членове в нея и да се възобнови активната й дейност, намаляла по време на Пандемията от Ковид-19.

Г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП  благодари на присъстващите дами предприемачи за енергията която имат, за да генерират непрекъснато и реализират идеи, и им пожела успех. Той заяви, че БТПП винаги ще се стреми да дава простор и подкрепа на женските инициативи.

В презентацията на г-жа  Радка Стаменова за дейността на БАЖП бе подчертана съвместната й дейност през всички години с БТПП и международната организация BPW, на която г-жа Стаменова също бе председател.

На събранието г-жа Мариана Печеян разказа за дейността на ръководения от нея “Клуб на жените предприемачи“, а г-жа Гена Събева – за менторските програми за жени-предприемачи.

Всички участници в Общото събрание се договориха да подготвят предложения и на база на тях г-жа Радка Стаменова и УС на БАЖП да изготви бъдещата програма за дейността си, като приеме в състава си и в управителния съвет на БАЖП млади и енергични жени предприемачи, желаещи да постигнат значителни успехи в бизнеса си.