Назад

Покана за участие в кръгла маса на тема: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕНЕРГИЙНИТЕ КОНСУЛТАНТИ И НОВИ УМЕНИЯ ЗА ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ”Ще бъдат представени два проекта свързани с подобряване на енергийната ефективност на сгради. 

 

Програма на събитието:

11:00 – 11:15

Регистрация

11:15 – 11:45

Представяне на проект KNOWnNEBS - Интегриране на неенергийните ползи в практиките на енергийните одити с цел ускоряване на внедряването на препоръчаните мерки и запознаване с разработената нова методология за включване на НЕП в енергийните обследвания – инж. Михаел Делийски

11:45 – 12:30

Обсъждане на новоразработената методология

12:30 – 13:00

Кафе пауза

13:00 – 13:15

Представяне на проект NS4nZEBs - Нови умения за сгради с почти нулево потребление на енергия – арх. Евелина Стойкова

13:15 – 13:30

Иновативни обучителни методи за изграждане на новите умения. Признаване на компетентностите в ЕС – Нина Николова

13:30 – 14:15

Въпроси и отговори

Форма за регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVBTSgBhN53q7uPXBdBhbK9PjZbqL0CrljzIS5ugvvrG7g3g/viewform?pli=1