Брой 115 (875), 18-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

ББР ще изкупува вземания по договори за строителни дейности, сключени по реда на ЗОП


Българска банка за развитие (ББР) е готова да изкупува вземания на строителни фирми, които имат сключени договори с общини по реда на Закона за обществените поръчки. Изискване е договорите да са сключени за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и по програми на „ДФ Земеделие“. Проектите трябва да са изпълнени коректно и приключени със съответните сертификати и валидни фактури за плащания. 

Механизмът дава възможност на фирмите да прехвърлят своите вземания от общините-възложители към Българска банка за развитие чрез договор за изкупуване на вземане. Условието е вземанията да са съществуващи, изискуеми и признати от общината.

Инициативата е насочена към фирми от строителния бранш, тъй като те са от съществено значение за развитието на икономиката и реализацията на значимите инфраструктурни проекти. ББР ще облекчи тези фирми, давайки им възможност да получат в по-кратък срок сумите, които общините им дължат за извършените дейности. Това ще даде възможност за разплащане с подизпълнители, което мултиплицира ефекта и увеличава ликвидността в сектора.

Пълен списък на необходимите документи за сключване на договор за изкупуване на вземане може да изтеглите оттук.

Приложенията към необходимите документи за сключване на договор може да изтеглите оттук.

За повече информация:
Стефан Самарджиев, главен експерт управление „Корпоративно банкиране“
Тел.: 02/ 9306 283; 02/ 9306 242; e-mail: cession@bdbank.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи изданието „Bulgaria in figures“
Анализът показва добри сигнали от различни области на икономиката Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Покана от ТПП-Благоевград за участие в презентационни дни по трансграничен проект Гърция – България
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камарата на строителите в България участва в годишния конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия
Строителните организации споделиха нарастващата необходимост от постигане на добре работещ единен пазар на услугите Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
ББР ще изкупува вземания по договори за строителни дейности, сключени по реда на ЗОП
Изискване е договорите да са сключени за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми.... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя План за действие за по-справедливо и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане в ЕС
Амбициозна програма на Комисията за преодоляване на избягването на данъци и осигуряване на повече справедливост на единния пазар Още
Комисията завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха
В България данните показват трайно превишаване на пределно допустимите стойности... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба UZMEDEXPO, гр. Ташкент, Узбекистан
За фирми от сектори: производство на оптични, прецизни и медицински апарати и инструменти, медицинско оборудване и фармация Още