Брой 75 (1587), 19-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ

Национални и международни банки подписаха Меморандум за сътрудничество на форума „Инфраструктура за растеж“


С подписването на Меморандум за сътрудничество между шест национални и многостранни банки завърши първият международен форум на Българската банка за развитие, който се проведе на 17 април в София. Представители на Българската, Хърватската, Унгарската, Македонската банки за развитие, Черноморската банка за търговия и развитие и Международната инвестиционна банка подписаха документ, който може да направи възможно реализирането на големи проекти без натрупване на дълг от отделни правителства и чрез мобилизирането на ресурси от различни източници. 

Създаването в София на център за развитие на съвместни проекти за региона, чрез който страните да обменят информация и да развиват уменията си в подготовката и изпълнението на проекти, е една от следващите стъпки в сътрудничеството между финансовите институции и правителствата от региона. Това беше едно от предложенията на ББР към европейските финансови институции и банките за развитие, гостуващи на форума. С експертна и консултантска помощ центърът може да се превърне в регионална агенция за сътрудничество в областта на инфраструктурата, която да предлага реализация на конкретни проекти.

„Лозунгът на българското председателство „Съединението прави силата“ може да бъде реализиран именно чрез този подход: създаването на устойчиви структури, мрежи за сътрудничество и синергия на средствата“, каза главният изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев при подписването на документа. „Като дадем възможност за устойчиво развитие на инфраструктурата, ще осигурим дългосрочен принос за икономическия растеж и ще подобрим качеството на живот на хората в нашите държави. За да се справим с това предизвикателство, ще разчитаме и на правителствата, и на европейските финансови инструменти, и на партньорството между националните и международните банки за развитие. За да се постигне ефективност, трябва да обединим усилията си“, каза още Мавродиев.

Меморандумът за сътрудничество между шестте финансови институции е отворен за присъединяване на други национални и международни банки за развитие и е основа за мобилизиране на външно финансиране и частни инвестиции, обмен и популяризиране на най-добрите практики за финансиране на инфраструктурата и подобряване на търговията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Министър Цачева: Арбитражният съд при БТПП има водеща роля за утвърждаване на алтернативния способ за разрешаване на правни спорове
Тържествено отбелязване на 120 години арбитражна дейност в системата на БТПП Още
Покана за семинар на Съвета по инвестиции към БТПП
Финансови инструменти за бизнеса и представяне на инвестиционни проекти Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Правителството на Швейцария удължи с още една година предпазната клауза по Споразумението за свободно движение на хора, засягаща достъпа до пазара на труда за български и румънски граждани
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Австрийски компании от областта на инфраструктурата и пътнотранспортните технологии ще представят в София своето ноу хау, най-новите си технологии, изделия и услуги
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Обсъдиха реализацията на проектите за интерконектор Гърция-България и терминала за втечнен газ до Александруполис
В момента са в ход процедурите за избор на доставчик на тръбите и на инженер-консултант Още
ТЕРИТОРИАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНО РАЗВИТИЕ
На кръгла маса в София ще бъдат обсъдени предложения за новото статистическо райониране
Достигане до окончателен вариант като основа за бъдещото регионално планиране, статистическо отчитане и регионално развитие Още
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ
Национални и международни банки подписаха Меморандум за сътрудничество на форума „Инфраструктура за растеж“
Организиран от Българска банка за развитие Още