Брой 86 (1598), 09-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Добри практики в областта на професионалното образование, обучение и чиракуване представиха в Палатата
 

Днес в БТПП се проведе информационен ден по проект  InSMEApp (Increasing SME Apprenticeship Engagement), финансиран по програма Еразъм+. В приветствието си председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че проектът е насочен към проучване на добри практики от Германия и Канада в областта на професионалното образование, обучение и чиракуване, на базата на които се прилагат пилотни програми в България, Великобритания и Полша. Пилотната програма за България е двугодишна и включва мерки и действия, насочени към работодателите и имащи за цел насърчаването им при наемане на стажанти. В тази посока са реализирани следните дейности:

► организиране на информационни срещи за МСП, свързани с представяне на добри практики за стажуване и чиракуване;

► провеждане на обучителни семинари за ментори на стажанти;

► разработване на „Наръчник за ментори“, съдържащ практични съвети и информация относно техники, прилагани в процеса на работа със стажанти 

► оказване на съдействие при осигуряване на стаж на 60 стажанти в 45 фирми в страната.

В срещата взеха участие представители на МСП, Асоциацията на лицензираните центрове за професионално образование и обучение, преподаватели и ученици от Националната търговско-банкова гимназия. Бе обсъдена системата на ПОО в България, както и мерките, които трябва да бъдат предприети в посока на усъвършенстването й.

БТПП представи резултатите от проекта, както и добри примери от своята работа с ученици от столични гимназии при обработване на икономически данни при подготовка на годишната си класация "ТОП100 фирми, водещи в икономиката на България".

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Добри практики в областта на професионалното образование, обучение и чиракуване представиха в Палатата
В рамките на информационен ден по проект InSMEApp Още
Семинар на тема „Управление и сигурност на данните. Регулативни изисквания и технически методи за въвеждане“
Традиционното пролетно издание на изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива на 11 май
Изложбена зала ЦУМ - София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивал „Младежкото Екологично и Социално Предприемачество и Ние“ - 8 и 9 юни, София
Среща на бизнес и предприемачи с младите хора и техните проекти Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Намаляване на административната тежест за инвеститорите предвиждат промени в Правилника за прилагане на ЗНИ
Отпадат два документа, изисквани до този момент от инвеститорите Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март в търговията на дребно най-голям ръст отбелязва продажбата на лекарства
Тя изпреварва традиционно водещата група на онлайн пазаруването Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Правителството подкрепя превозвачите в исканията им за отпадане на спорните предложения на ЕК
Отправена е покана към еврокомисаря по транспорта да посети България, за да се намери рационално решение Още
КОНКУРСИ
Наближава крайният срок за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network