Брой 86 (1598), 09-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

КОНКУРСИ

Наближава крайният срок за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството


Наближава крайният срок за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. Министерство на икономиката отправя покана към всички публични институции - национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на предприемачеството с поне двегодишна история, да се включат в националния етап на конкурса. Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, бизнес организации, предприятия и др. Срокът е до 31 май 2018г. Формуляр за участие в конкурса ще откриете на уебсайта на Министерство на икономиката.

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството са конкурс, целящ да отличи най-успешните и оригинални проекти, реализирани от национални, регионални и местни публични институции, обществени и бизнес организации, в подкрепа на предприемачеството, предприемаческите умения, подобряването на бизнес средата и насърчаването на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите.

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории, които ще бъдат наградени на специална церемония през месец юни 2018г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.

Категориите, в които ще се присъждат награди през 2018г. са:

  • Насърчаване на предприемаческия дух
  • Инвестиране в придобиването на предприемачески умения
  • Подобряване на бизнес средата
  • Подкрепа на интернационализирането на бизнеса
  • Подпомагане развитието на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите
  • Награда за отговорно и интегриращо предприемачество.

Финалът на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството ще се състои в периода 19-21 ноември  2018г. в гр. Грац, Австрия, по време на Асамблеята на малките и средните предприятия. Националните победители ще бъдат поканени да участват лично в тържествената заключителна церемония по награждаването.

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се провеждат от 2006г. Над 3400 проекта са участвали до момента и всички те са допринесли за създаването на хиляди нови фирми. Целта на Европейската комисия е да възнагради и постави във фокуса на публичното внимание най-значимите инициативи и дейности, предприети на национално, регионално и местно ниво, насърчаващи предприемачеството и малкия бизнес в Европа.

Повече информация относно Европейските награди за насърчаване на предприемачеството и Формуляра за участие ще откриете на уебсайта на Министерство на икономиката http://www.mi.government.bg/bg/themes/evropeiski-nagradi-za-nasarchavane-na-predpriemachestvo-8-285.html

Новини относно конкурса може да следите на сайта на Европейската комисия  https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/

Лице за контакт:
Теодора Митова
Национален координатор ЕННП
Старши експерт, отдел "Политика за МСП"
Дирекция "Икономически политики за насърчаване"
Министерство на икономиката
тел.: 02 940 75 73
e-mail: t.mitova@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Добри практики в областта на професионалното образование, обучение и чиракуване представиха в Палатата
В рамките на информационен ден по проект InSMEApp Още
Семинар на тема „Управление и сигурност на данните. Регулативни изисквания и технически методи за въвеждане“
Традиционното пролетно издание на изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” се открива на 11 май
Изложбена зала ЦУМ - София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивал „Младежкото Екологично и Социално Предприемачество и Ние“ - 8 и 9 юни, София
Среща на бизнес и предприемачи с младите хора и техните проекти Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Намаляване на административната тежест за инвеститорите предвиждат промени в Правилника за прилагане на ЗНИ
Отпадат два документа, изисквани до този момент от инвеститорите Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През март в търговията на дребно най-голям ръст отбелязва продажбата на лекарства
Тя изпреварва традиционно водещата група на онлайн пазаруването Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Правителството подкрепя превозвачите в исканията им за отпадане на спорните предложения на ЕК
Отправена е покана към еврокомисаря по транспорта да посети България, за да се намери рационално решение Още
КОНКУРСИ
Наближава крайният срок за участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network