Брой 229 (2235), 27-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БАН представи резултатите от Aнализа на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане


Българската търговско-промишлена палата взе участие в онлайн среща, организирана от Министерство на труда и социалната политика, съвместно с представители на Българската академия на науките. На срещата беше представена   „Последваща оценка на въздействието на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане и социалните услуги“. Aнализът е изготвен в изпълнение на Решение на парламента от 25 юни 2020 г. Оценката в детайли презентира  доц. Албена Накова – представител на БАН и ръководител на изследователския екип, като разгледа правната рамка и резултатите от правоприлагането на Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Целта на анализа е да бъде проследен ефекта от многогодишното прилагане не на един закон, а на цял пакет от нормативни актове, регулиращи основните въпроси на социалното подпомагане. Чрез последващата оценка,  става възможно извършването на критичен преглед относно това дали предприетите (от приемането на законите досега) действия са подходящи за постигане на поставените цели.

Изследването и анализът на ефективността на правната рамка на социалните помощи/финансовата подкрепа засяга както правно-управленските аспекти, така и оценката от страна на всички заинтересовани страни (потребители, институции, отговорни за предоставянето; неправителствен сектор и т.н.).

Като цяло интервюираните лица подчертават, че въпреки всички положителни изменения в законодателството, сега действащата система на социално подпомагане не е ефективна, защото не са проучени добре специфичните потребности на различните групи, обект на подпомагане и системата не е съобразена с тази специфика.

Според анализа на БАН голяма част от заинтересованите страни са съгласни, че в момента социалното законодателство е твърде фрагментирано. Към момента, потребителите са склонни да приемат кодификация и да я подкрепят.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
При засилен интерес се проведе информационният ден по проект STRONG
Представяне на добри практики в доброволното решаване на спорове Още
БГ Баркод: улеснено листване в marketplace платформи
„Лумикод“ ООД е въвела най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 9-13 ноември Още
БАН представи резултатите от Aнализа на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Четвърти „Онлайн преглед на добри практики“ по линия на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Народното събрание прие държавния бюджет за 2021 г.
С приетите на второ четене разпоредби се прави и актуализация на държавния бюджет за 2020 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
"EXPORT MONGOLIA 2020" - Международен виртуален форум и изложение
15 и 16 декември 2020 г. Още
Поредица от уебинари за откриване на възможности за търговия и инвестиции във всяка провинция на Канада
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Промени в мярката „Заетост за теб”
Електронни заявки по новите условия могат да се подават от днес, 27.11.2020 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Актуализирани са известията за правилата на ЕС относно облагането с ДДС във връзка с оттеглянето на Обединеното Кралство
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС дава 511 млн. евро в подкрепа на българската икономика
Включва безвъзмездни средства за оборотен капитал за МСП, капиталови инвестиции и гаранции по заеми Още
Потребителите от ЕС скоро ще могат да защитават колективно правата си
Хармонизиран модел за представителни искове във всички държави членки Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представителство на Международната организация на работодателите в ООН, Ню Йорк
По-активна защита на интересите на работодателите при формиране на социално-трудови политики на международно ниво Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство