Брой 229 (2235), 27-11-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Представителство на Международната организация на работодателите в ООН, Ню Йорк


Международна организация на работодателите (МОР) установи присъствие в Ню Йорк на 1 май 2019 г. с ключови цели за получаване на статут на наблюдател в Общото събрание на ООН (UNGA) и за позициониране на МОР като работен център за партньорство и сътрудничество с ООН.

МОР, заедно с Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), предостави документи на 6-ия комитет на ООН за сключването на евентуално споразумение за приемане на двете организации да имат статут на наблюдатели на ООН. Докато и двете организации имат статут в Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC), статутът на наблюдател на ООН ще даде на организациите повече възможности да се ангажират с дейността на ООН. След преглед от 6-ти комитет през ноември 2019 г., Асамблеята реши да отложи решението по този въпрос за 75-ата си сесия. Заради пандемията от COVID-19 фокусът беше насочен към спешните нужди около възстановяването и бързата реакцията.

Международна организация на работодателите - Ню Йорк, е бизнес координационният център за партньорства с ООН чрез ролята си на съпредседател на основната група за бизнеса и индустрията. Както беше отбелязано по-рано ООН е наясно, че прилагането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г. ще зависи от активното участие както на публичният, така и на частния сектор, и че активното участие на частния сектор може да допринесе за постигането на целите. От края на февруари до края на октомври т.г. бяха организирани многобройни виртуални конференции, основно по време на политическия форум на високо равнище на ООН с гост-лектори като: Навид Ханиф, директор по финансиране за устойчиво развитие; Fabrizio Hochschild UN USG за UN75; изпълнителни директори - Nestle, Рандстад, SHRM; министри;  председателят на Икономическия и социален съвет на ООН и др.

В контекста на Политическия форум на високо равнище (HLPF) и под егидата на Икономическия и социален съвет на ООН се проведоха Доброволните национални прегледи (VNRs). МОР активно ангажира членовете си в прегледа. По време на септемврийската седмица на високо равнище в Ню Йорк бяха организирани няколко събития, включително събитие на Международната организация на труда, две събития на Глобалния договор, Бизнес съвет за международно разбирателство (BCIU) и събитие на високо ниво, организирано на 16 септември с USCIB, B&I MOG и IOE, където говориха секретариатът на IOE и членовете на IOE.

Като съпредседател на B&I MOG, една от признатите основни партньорски групи на Департамент по икономически и социални въпроси на ООН (UNDESA) „Устойчиво развитие“, представителят на МОР в Ню Йорк участва в сесии на UNDESA, включително в неформалните сесии, където представител направи изказване, на което беше подчертано значението на включването на бизнес ангажираност във възстановяването и реагирането на COVID-19 и прилагането на Целите за устойчиво развитие. МОР е включен в няколко документа на ООН, включително в неотдавнашния USG -Policy Brief: The World of Work COVID-19 и The Future We Want, The United Nations We Need. Откакто пое позицията на съпредседател на B&I MOG, заедно с USCIB, МОР създаде специален раздел за информация за членовете на B & I, който включва компании, бизнес асоциации, академични и неправителствени организации и беше домакин на над 30 семинара, обсъждащи и отразяващи ООН, документи и позиции, представени на различни комисии по бизнес ангажираност, актуализации от мисии и служители на ООН и подготовка за HLPF и UNGA.

МОР и Фондация Konrad Adenauer са предприели проект за увеличаване на сътрудничеството между ООН и работодателите. Проведени са поредица от виртуални срещи между постоянните координатори и федерациите на работодателите с цел насърчаване на местните партньорства и за справяне със социалните предизвикателства, включително с COVID -19. Тези сесии бяха от решаващо значение за установяването на открит диалог и партньорства между постоянните координатори на ООН и федерациите-членки на МОР и въз основа на тези диалози ще бъде издаден наръчник за подпомагане както на ООН, така и на работодателите за изграждане на по-добро и по-силно сътрудничество.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
При засилен интерес се проведе информационният ден по проект STRONG
Представяне на добри практики в доброволното решаване на спорове Още
БГ Баркод: улеснено листване в marketplace платформи
„Лумикод“ ООД е въвела най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 9-13 ноември Още
БАН представи резултатите от Aнализа на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Четвърти „Онлайн преглед на добри практики“ по линия на проект „Dialog for Innovation And LOcal Growth”
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Народното събрание прие държавния бюджет за 2021 г.
С приетите на второ четене разпоредби се прави и актуализация на държавния бюджет за 2020 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
"EXPORT MONGOLIA 2020" - Международен виртуален форум и изложение
15 и 16 декември 2020 г. Още
Поредица от уебинари за откриване на възможности за търговия и инвестиции във всяка провинция на Канада
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Промени в мярката „Заетост за теб”
Електронни заявки по новите условия могат да се подават от днес, 27.11.2020 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Актуализирани са известията за правилата на ЕС относно облагането с ДДС във връзка с оттеглянето на Обединеното Кралство
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС дава 511 млн. евро в подкрепа на българската икономика
Включва безвъзмездни средства за оборотен капитал за МСП, капиталови инвестиции и гаранции по заеми Още
Потребителите от ЕС скоро ще могат да защитават колективно правата си
Хармонизиран модел за представителни искове във всички държави членки Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Представителство на Международната организация на работодателите в ООН, Ню Йорк
По-активна защита на интересите на работодателите при формиране на социално-трудови политики на международно ниво Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство