Брой 66 (323), 03-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепи млади безработни да посетят Испания


Младежи от различни градове на България, определени от регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище, ще посетят автономна област Валенсия – Испания. Те ще се запознаят с условията и възможностите за създаване на собствен бизнес. Работното пътуване се осъществява по проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България“, изпълняван от Национална асоциация на общинските служители в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
На 11 и 12 април 2013 група от десет младежи след подбор от над 50 кандидати, ще се срещнат с техни връстници от градовете Валенсия и Алзира.
Испания има развита хоризонтална и вертикална структура на подкрепа на новосъздаващия се бизнес. Регионалното правителство в лицето на Института на малкия и среден бизнес във Валенсия поощрява въвеждането на иновации и нови технологии като посредничи между бизнеса и научните центрове. Този институт осигурява условия за Испанската служба за патенти и търговски марки да предоставя достъп до своите бази данни, както и да подпомага бизнеса за изпълнението на всички формалности по регистрацията на правата за интелектуална и индустриална собственост.
Търговската камара на Валенсия е другата основна структура, която подпомага новосформирани фирми. Чрез едно гише за обслужване им предлага всички необходими административни процедури, организира курсове за начинаещи предприемачи и предоставя консултации за подготовка на бизнес план.
Младите предприемачи от България ще посетят Центъра за фирмени инициативи на Асоциацията на общини Горна Рибера, която е партньор по проекта. Сдружението включва 35 общини и чрез подобен проект е внедрила интегрираната услуга за предприемачи.
Програмата на посещението предвижда срещи с млади предприемачи във Валенсия, които работят в общо работно пространство. Опитът на Испания в областта на екологичните производства, туризма и опазването на околната среда, както и условията на бизнес инкубатор за социално отговорни фирми, ще са обект на опознаване и проучване от страна на българските участници по проекта. Този опит ще бъде представен от младежите при участието им в заключителната кръгла маса по проекта в София на 25 април т.г.

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 чества 40 години от създаването на глобалния език на бизнеса
Посредством глобални стандарти GS1 позволява на фирмите да говорят на един езики, улеснява работата и комуникацията между близо 2 милиона фирми в повече от 150 страни Още
БТПП и Съюза на инвалидите в България ще потърсят общо решение на проблемите
Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България и член на УС на БТПП се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
БТПП подкрепи млади безработни да посетят Испания
Младежи от регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище ще се запознаят с условията за правене на бизнес в областта на екологичните производства, туризма, опазването на околната среда и условията на бизнес инкубатор за соци Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Обучение на предприемачи по програмата „Doing business in Russia“ в Москва
Програмата предлага коммпетентна информация в областта на руското право, икономиката и външната политика в единна система, основите на търговския закон и практически проблеми в различни сфери на бизнеса в съвременна Русия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Българска търговско-промишлена палата обявява процедура за определяне на изпълнител по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още