Брой 66 (323), 03-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани фирми в БТПП

 

Новорегистрирани фирми в БТПП
Допълнителна информация - както за новите, така и за всички членове на БТПП, може да намерите на Интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

 

Наименование

Дейност

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕРАНДС ЕООД
(INTERNATIONAL ERRANDS) LTD.

Консултации по управление и стопанска дейност -
консултантска дейност

ЛУКСУРИ КАРС  ЕООД
(LUXURY CARS) LTD.

Търговия с автомобили

МАС-74 ТРЕЙД ООД
(MAS-74.TRADE) LTD.

Търговия на дребно с месо и месни продукти
Търговско посредничество с разнообразни стоки
- търговско представителство и посредничество

ПАРТНЪРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
(PARTNERS ENGINEERING) LTD.

Други бизнесуслуги - инженерингова дейност;
проектиране

СТУДИО 10А ЕООД
(STUDIO 10A) LTD.

Други бизнесуслуги - възлагане на поръчки за ушиване на бутикови облекла и изнасяне за страни от ЕС и трети страни

 

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 чества 40 години от създаването на глобалния език на бизнеса
Посредством глобални стандарти GS1 позволява на фирмите да говорят на един езики, улеснява работата и комуникацията между близо 2 милиона фирми в повече от 150 страни Още
БТПП и Съюза на инвалидите в България ще потърсят общо решение на проблемите
Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България и член на УС на БТПП се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
БТПП подкрепи млади безработни да посетят Испания
Младежи от регионалните Търговско-промишлени палати в Хасково, Стара Загора и Търговище ще се запознаят с условията за правене на бизнес в областта на екологичните производства, туризма, опазването на околната среда и условията на бизнес инкубатор за соци Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Обучение на предприемачи по програмата „Doing business in Russia“ в Москва
Програмата предлага коммпетентна информация в областта на руското право, икономиката и външната политика в единна система, основите на търговския закон и практически проблеми в различни сфери на бизнеса в съвременна Русия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Българска търговско-промишлена палата обявява процедура за определяне на изпълнител по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” Още