Брой 200 (1958), 18-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заедно срещу климатичните измененияБТПП се присъедини към инициативата на Международната търговска камара /МТК/ за отговорност на бизнеса към климатичните промени. Подписът на председателя Цветан Симеонов нареди организацията сред 2100  палати от целия свят, застанали зад благородната кауза. Самият акт на подписването се осъществи в присъствието на представители на регионалните търговско-промишлени палати и браншовите организации към БТПП.

Изменението на климата заплашва нашите хранителни и водни запаси, води до унищожаване на инфраструктурата, влошаване на цялостното качество на живот и представлява значително предизвикателство пред способността ни да изградим стабилно и успешно бъдеще. Смекчаването на последиците от климатичните промени, предизвикани от човека, е належащо и отговорно действие, в което всички трябва да се включим.

В този контекст през юни тази година МТК започна кампания за ангажиране на търговски палати от цял свят в подкрепа на основната цел на Парижкото споразумение за "ограничаване увеличението на средната световна температура под 2 ° С“.

Тази цел може да бъде постигната само чрез глобални усилия за сътрудничество — гаранция за това, че климатичните решения се прилагат повсеместно, създавайки възможност за развитие на по-чисти и по-устойчиви икономики.

Действията в областта на климата касаят всички ни и тази инициатива, наречена Cambers Climate Coalition, е смела заявка за мащабни действия.

Инициативата се основава на схващането, че практическият отговор на климатичните изменения трябва да се корени в местния бизнес и отговорното отношение на общността. Промяната е възможна само чрез колективната сила на нашите усилия и съгласувани действия.

Присъединявайки се към тази инициатива, БТПП се ангажира, заедно с 2 100 търговско-промишлени палати от цял свят:

• Да се застъпва за действия в областта на климата в своята бизнес мрежа и да съдейства за създаване на подходящи политики за ограничаване покачването на средната световна температура до 1,5 ° c.

• Да подкрепя глобалната цел за постигане на нулеви емисии до 2050 г.

• Да интегрира насоките за смекчаване на последиците от изменението на климата и в услугите, предоставяни от търговско-промишлените палати.

• Да работи с публични и частни субекти в подкрепа на ефективни решения в областта на климата като част от трансформираща промяна, която е в полза на хората и планетата.

• Да намали незабавно парниковия ефект от дейността на търговско-промишлените палати.

БТПП приканва Регионалните търговско-промишлени палати, Браншовите организации и всички свои партньори да се присъединят към инициативата на https://www.chambers4climate.iccwbo.org/.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Официално откриване на възстановената къща на Иван Грозев в Карлово
Една родолюбива идея на БТПП е доведена до успешен край Още
Заедно срещу климатичните изменения
БТПП се присъедини към инициативата на Международната търговска камара за отговорност на бизнеса към климатичните промени Още
Южноафриканска визита в Палатата
Активизирането на двустранните търговско-икономически отношения – във фокуса на срещата Още
Актуалните приоритети на Европейската комисия са валидни и за GS1 общността
Постигането на работеща кръгова икономика е невъзможно без глобални стандарти GS1 за идентификация Още
Предстояща среща на бизнеса с представители на посолства, търговски и икономически мисии, акредитирани в България
31 октомври 2019 г. в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Актуалните политики за насърчаване на социалните предприятия бяха обсъдени на семинар, организиран от Хасковската палата
Представяне и анализ на новото законодателство за социална икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С близо 116 млн. лв. ще се подпомага изграждането на регионални иновационни центрове
Стартира процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Въвеждане на единна електронна система за обмен и одобрение на ветеринарни, фитосанитарни и Халал сертификати в Държавата Катар
СТИВ Доха, Катар Още