Брой 200 (1958), 18-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Актуалните политики за насърчаване на социалните предприятия бяха обсъдени на семинар, организиран от Хасковската палатаНа 16 октомври  в залата на хотел „Родопи“, гр. Хасково се проведе семинар на тема: Представяне и анализ на новото законодателство за социална икономика и възможностите за сътрудничество и синергия в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Семинарът се организира  по линия на проект: „Повишаване на социалния предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа в трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES), който се изпълнява  от Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП). Партньори по проекта са: Регионалната Агенция за Развитие на Родопи С.А., Комотини; Факултетите за икономически и социални науки на Македонски университет в Солун, Гърция и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“; Търговските палати в Драма и Ксанти, Гърция и в Хасково, България и сдруженията ГНОСИ Анаптиксиаки, Солун и Съюз за възстановяване и развитие, гр. Хасково.

Приветствия направиха Янчо Янев, председател на ХТПП, и Евстатхиос Кефалидис - представител от Регионална агенция за развитие на област Родопи, гр. Комотини. Участие взеха около 40 представители на държавни и местни институции, социални предприятия, неправителствени организации и заинтересовани лица за развитие на социалното предприемачество. 

Представители от партньорските организации представиха изпълненото на основните дейности по проекта, добри практики за социални предприятия в трансграничния регион Гърция – България

Лекторът д-р Марина Стефанова представи актуалните политики за насърчаване на социалните предприятия, посочи целите за насърчаване развитието на социалната и солидарна икономика, като стопански отрасъл и обърна внимание на  Методика за оценка на социалната добавена стойност.

В края на семинара участниците дискутираха характеристиките на социалното предприемачество – така както са регламентирани в България. Бяха очертани конкретните критерии, които отличават обичайния бизнес от социалното предприемачество, а именно: неговата социална цел, задължителното реинвестиране на печалбата обратно в дейността, участието на работниците и служителите във вземането на решения и др.  Представители от социални предприятия споделиха трудностите, свързани с развитието на социалните предприятия относно финансирането, наемането на работа ръка и търсенето на пазари.

Проектът “Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES), № 2023 е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 ИНТЕРРЕГ V-A

http://www.greece-bulgaria.eu

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Официално откриване на възстановената къща на Иван Грозев в Карлово
Една родолюбива идея на БТПП е доведена до успешен край Още
Заедно срещу климатичните изменения
БТПП се присъедини към инициативата на Международната търговска камара за отговорност на бизнеса към климатичните промени Още
Южноафриканска визита в Палатата
Активизирането на двустранните търговско-икономически отношения – във фокуса на срещата Още
Актуалните приоритети на Европейската комисия са валидни и за GS1 общността
Постигането на работеща кръгова икономика е невъзможно без глобални стандарти GS1 за идентификация Още
Предстояща среща на бизнеса с представители на посолства, търговски и икономически мисии, акредитирани в България
31 октомври 2019 г. в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Актуалните политики за насърчаване на социалните предприятия бяха обсъдени на семинар, организиран от Хасковската палата
Представяне и анализ на новото законодателство за социална икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
С близо 116 млн. лв. ще се подпомага изграждането на регионални иновационни центрове
Стартира процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Въвеждане на единна електронна система за обмен и одобрение на ветеринарни, фитосанитарни и Халал сертификати в Държавата Катар
СТИВ Доха, Катар Още