Брой 236 (1994), 09-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с Професионалната асоциация на медиаторите в България


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с представители на ръководството на Професионалната асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ - Елиза Николова, председател на УС на ПАМБ и Миряна Калчева, член на УС на ПАМБ и на УС на БТПП. Основна тема в дискусията беше прилагането на медиацията за разрешаване на спорове между компании, както и при потребителски случаи.

Симеонов подчерта, че изработената електронна платформа за медиация, по проект e-MEDIATION, има много характеристики, които могат да подобрят процеса на медиацията, съкращавайки времето и пространството между спорещите.

Обсъдена беше възможността платформата да се използва и за обучение на бъдещи медиатори. ПАМБ е сертифицираща организация и провежда редовно обучения в БТПП за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Елиза Николова запозна председателя на БТПП с европейската платформа за онлайн разрешаване на потребителски спорове, съгласно която потребителите изпращат сигнал при нередност. Съответният търговец, страна по спора, избира национална организация, която излъчва медиатор, а той от своя страна подпомага намирането на взаимноизгодно решение.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с Професионалната асоциация на медиаторите в България
Прилагането на медиацията за разрешаване на спорове между компании - във фокуса на разговора Още
Химикотехнологичният и металургичен университет събра бъдещи инженери, преподаватели и гости
Връчване на дипломите от Випуск 2019 Още
БТПП участва в отбелязването на 25-годишнината на Комитета на регионите в Брюксел
Членовете на Комитета дискутираха становище относно т.нар. „зелена сделка“ на Европа Още
Иновативни проекти с успешна реализация в практиката
Презентации по инициатива на Съвета по иновации при БТПП Още
БГ Баркод: грижа за най-малките
Фирма „Илеа-М“ ЕООД е въвела най-много продукти в електронния каталог БГ Баркод за седмицата 25-29 ноември Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Промишленост и информационни технологии – кои области дръпнаха напред?
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Имотни скици могат да се извадят в почти всяко населено място в страната
Документи от АГКК могат да се получат на поне 1180 гишета Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Евробарометър: европейските граждани поставят изменението на климата като основен приоритет за ЕП
За 52% от българите замърсяването на въздуха е посочено като основен проблем, свързан с околната среда Още