Брой 138 (395), 18-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Разширяване на сътрудничеството между Търговско-промишлената палата на Украйна и Българската търговско-промишлена палата


Сергей Свистил – вицепрезидент на Търговско-промишлената палата на Украйна и Александър Гуриев - съветник по международни икономически въпроси към Първия вицепрезидент на ТПП Украина, посетиха БТПП и се срещнаха с Васил Тодоров – главен секретар на Палатата.
Между БТПП и Украинската ТПП съществува дългогодишно сътрудничество, основаващо се на подписано Споразумение през 1995 г. По време на срещата бяха обсъдени възможности за обновяване и разширяване на взаимоотношенията по обмен на информация по електронен път за: промени в нормативната уредба, отнасящи се до експортната политика на двете страни, справки за фирми от отделни отрасли с цел установяване на партньорства помежду им, съдействие за доброволно уреждане на спорове, консултации по издаване на сертификати или други документи за удостоверяване на съответствие на продуктите, митнически въпроси, проучване на възможности за организиране и провеждане на съвмести обучения по програми и/или проекти на ЕС, изложения, панаири и др.
Представителите на Търговско-промишлената палата на Украйна споделиха, че са започнали работа по създаване на Търговски регистър, поради което основен интерес за тях представлява изграденият и поддържан от БТПП Единнен доброволен търговски регистър, като пример за добра практика и дългогодишен, положителен опит в тази дейност.
Представителите на БТПП детайлно и подробно запознаха гостите с особеностите на информационната система на регистъра на Палатата, представляваща Единна, централизирана електронна база данни, обхващаща София и 28-те региона на страната, т.е. осигурено пълно географско покритие. Изтъкнати бяха основни предимства на регистъра - възможност за оn-line въвеждане на обстоятелствата - в реално време; двуезична версия - на български и на английски език за ползване от страната и от чужбина; бърза процедура за регистрация – от 1 до 24 часа, прилагане на единни правила, унифицирани образци на формуляри и единна Тарифа за регистрация в цялата страна, публикувани на сайта на Палатата в Интернет – www.bcci.bg , възможност за подаване на документи за регистрация по електронен път, подписани с електронен подпис. Демонстрирани бяха начините за въвеждане на обстоятелствата по регистрацията, тяхното актуализиране, възможностите за удостоверяването им на български и чужди езици, издаването и заверката на външнотърговски документи, свързани с външнотърговската дейност на фирмите, предоставянето на справки и др. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
Разискват проект на Директива за електронно фактуриране на обществените поръчки
Участие на заместник-председателя на БТПП Георги Стоев в заседание на работната група към Европейския парламент Още
Разширяване на сътрудничеството между Търговско-промишлената палата на Украйна и Българската търговско-промишлена палата
Украйнската ТПП работи по изгражданета на Търговски регистър Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за третиране на биоотпадъците
Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската kомисия предоставя 100 мил. евро на технологични start-up компании и МСП
Посещение на заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг в България - 22-23 юли 2013
СЪОБЩЕНИЯ
Проект по изграждане на международен център в Крайстчърч, Нова Зеландия
Catenbury Business Association търси потенциални инвеститори за изграждането на международния център Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конгрес на Жените – Ръководители на предприятия, 25 - 29септември 2013, Маракеш, Мароко