Брой 138 (395), 18-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Европейската kомисия предоставя 100 мил. евро на технологични start-up компании и МСП


Около 1000 start-up и други високо иновативни компании ще получат финансиранеот Европейската комисия във връзка с инициативата Публично-частно партньорство „Интернет на бъдещето” (ПЧП-ИБ), за разработването на приложения и други дигитални услуги, в области като транспорт, здравеопазване, „умно“ производство, енергетика и средства за масова комуникация.

Вицепрезидентът на Европейската комисия Нели Крус сподели: „Обещах действия по време на конференцията „Le Web” в Париж през декември и сега ги изпълнявам. Имаме нужда от повече иновации и дигитална икономика в Европа, а това започва със създаване на по-добра среда за новите компании”.

Третата фаза от финансирането на публично-частнотопартньорство има за цел да развие нови интернет приложения и усуги за по-широк кръг области. Финансирането ще бъде предоставено през 20 консорциума – екипи от интернет средата, които включват: акселератори; crowd-funding платформи (финансиране на идея от широката публика); инвеститори на венчър капитал; работни пространства; организации, финансиращи на регионално ниво; технологични компании и МСП асоциации. Успешният консорциум ще бъде избран въз основа на плановете им за максимизиране на икономическото въздействие от финансирането.

Известието за това финансиране е трета и последна покана по повод инициативата ПЧП-ИБ,започнала през 2011г., за да подпомогне бизнеса и правителствата да натрупат капитал в следствие на мобилната интернет и информационна революция и да подпомогне развитието на иновациите и създаването на работни места в европейските дигитални индустрии.

Субсидирането е също така част от европейския start-up план на Комисията за ускоряванеи свързване на европейската предприемаческа среда, като по този начин технологичните start-up компании не само да стартират в Европа, но и да останат в Европа. Планът се състои от:
Лидерски клуб (LeadersClub)– това е независима група на основатели в сферата на технологичното предприемачество, които действат като модели за подражание за европейските Web предприемачи;
Награди и конкурси.Europioneers: е инициатива, която цели да награди двамата най-добри европейски технологични предприемачи. TechAllStars: идентифицира най-добрите млади start-up компании и ги свързва с източници за финансиране на ЕС, успешни предприемачи и др.
EU Accelerators Network и др.
В инициативата участват организации от 23 държави-членки или държави, асоциирани към Седма рамкова програма за научни изследвания (РП7) на ЕС.
За повече инфромация, моля следвайте линка: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/future-internet-public-private-partnership

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
Разискват проект на Директива за електронно фактуриране на обществените поръчки
Участие на заместник-председателя на БТПП Георги Стоев в заседание на работната група към Европейския парламент Още
Разширяване на сътрудничеството между Търговско-промишлената палата на Украйна и Българската търговско-промишлена палата
Украйнската ТПП работи по изгражданета на Търговски регистър Още
Новорегистрирани фирми в БТПП
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за третиране на биоотпадъците
Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската kомисия предоставя 100 мил. евро на технологични start-up компании и МСП
Посещение на заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг в България - 22-23 юли 2013
СЪОБЩЕНИЯ
Проект по изграждане на международен център в Крайстчърч, Нова Зеландия
Catenbury Business Association търси потенциални инвеститори за изграждането на международния център Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конгрес на Жените – Ръководители на предприятия, 25 - 29септември 2013, Маракеш, Мароко