Брой 209 (1720), 01-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Професионалното образование в съответствие с новите икономически реалности – във фокуса на срещата с бизнеса в Монтана


 

 

Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата – Монтана проведоха среща с представители на бизнеса от региона, на местните власти и медиите.

На срещата взеха участие председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Търговско-промишлена палата Монтана Славка Нончева, областният управител Росен Белчев, членове на  управителния съвет на палатата, представители на регионалното управление на образованието-Монтана  и директори на професионални училища от областта.

Бяха  представени резултатите от проведената от БТПП анкета сред фирмите за мнението им  във връзка с въпроси от обществен, социален и икономически характер.

Председателят на БТПП  Цветан Симеонов  представи постиженията на БТПП, допринесли  за подобряване на бизнес средата - изготвени становища, позиции и предложения в защита интересите на предприемачите, и направи презентация на  разработените нови услуги на БТПП.

При направените разисквания, основният акцент бе върху професионалното обучение,което според бизнеса  не е адекватно на времето и търсенето.  В област Монтана има ясно изразена индикация, че съществува проблем между бизнеса и образованието и този проблем може да се реши само с диалог и намиране на общо решение. Направени бяха конкретни предложения:

  • Синхронизиране на позициите на бизнеса и позициите на образователните училища;
  • Повишаване авторитета на професионалното образование;
  • Бизнесът да влезе в училищата – работодатели да присъстват на родителски срещи, открити уроци и т.н.
  • Подобряване условията на труд в тези професии, които са най-нужни на бизнеса.

Споделена бе тревожната тенденция, че напоследък младежите от областта се ориентират към "бързо ликвидни" професии, както и наблюдаван спад  през последните три години на интелектуалния потенциал на родителите.

Управителят на ИГЦ ЕВРОПА ООД-Монтана, който е чужд гражданини и собственик на фирма, срециализирана в производството на мъжко бельо, сподели поблемите и трудностите, които преодолява при производството си в България. Като основен проблем той очерта именно намирането на  квалифицирана работна ръка и направи сравнение между българската, китайската и австралийската система за подпомагане на бизнеса.

След срещата председателят на БТПП Цветан Симеонов посети и разгледа  фабриката на БКК 95 ООД,  фирма специализирана в производството на мебели и части за тях от метал.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Професионалното образование в съответствие с новите икономически реалности – във фокуса на срещата с бизнеса в Монтана
Новоназначеният посланик на Албания посети БТПП
Н.Пр. г-жа Доника Ходжа представи приоритетите по време на мандата си в София Още
Цветан Симеонов се срещна с представители на Датско-българското бизнес общество
Обсъждане на въпроси, свързани с българското законодателство, бюрокрацията и корупцията Още
Покана за информационен ден „Професионално развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металугия“
Представители на фирми и асоциации участваха в обучение за финансиране на иновативни проекти
Условия за кандидатстване, допустими разходи, добри практики Още
Инициатива „Дни на отворените врати в предприятията“ - 19-25 ноември
За свързване на образованието и пазара на труда Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -2020“
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България и още 6 държави от ЕС с декларация до Австрийското председателство за Пакета за МобилностI
Относно неприемането на разпоредби за връщането на превозното средство „у дома“ ... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Безопасност и здраве при работа“
29 ноември 2018, София, Интер Експо Център Още