Брой 209 (1720), 01-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -2020“


На 13 ноември 2018 г. в град Варна и 14 ноември 2018 г. в град Бургас ще се проведат семинари за подготовка на проекти в рамките на Втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“.  

Целите на семинарите са:

  • Повишаване информираността на заинтересованите лица, относно ключовите елементи на Насоките за кандидатстване;
  • Предостави информация и полезни съвети за основните стъпки в подготовката на проектни предложения, както и практически насоки за попълване на формуляра за кандидатстване по втората покана за проектни предложения и подаването ми, чрез електронната система за наблюдение;
  • Изясняване на финансовите изисквания на предложението за проект;
  • Повишаване на осведомеността относно ключовите аспекти на дейностите по проекта и финансовото планиране;

Допустими потенциални кандидати от българска страна са само институции и организации от територията на Североизточен или Югоизточен регион, попадащи в някоя от следните категориите:

  1. Местни, регионални и, ако е необходимо за постигане на целите на проекта, национални власти
  2. Организации, регулирани от публичното право - юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, (сдружения и фондации), държавни и частни университети, Еврорегиони, Европейски групи за териториално сътрудничество.
  3. Организации, регулирани от частното право - юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.

За регистрация, използвайте следния линк.

Краен срок за регистрация 6 ноември 2018 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Професионалното образование в съответствие с новите икономически реалности – във фокуса на срещата с бизнеса в Монтана
Новоназначеният посланик на Албания посети БТПП
Н.Пр. г-жа Доника Ходжа представи приоритетите по време на мандата си в София Още
Цветан Симеонов се срещна с представители на Датско-българското бизнес общество
Обсъждане на въпроси, свързани с българското законодателство, бюрокрацията и корупцията Още
Покана за информационен ден „Професионално развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металугия“
Представители на фирми и асоциации участваха в обучение за финансиране на иновативни проекти
Условия за кандидатстване, допустими разходи, добри практики Още
Инициатива „Дни на отворените врати в предприятията“ - 19-25 ноември
За свързване на образованието и пазара на труда Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -2020“
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България и още 6 държави от ЕС с декларация до Австрийското председателство за Пакета за МобилностI
Относно неприемането на разпоредби за връщането на превозното средство „у дома“ ... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Безопасност и здраве при работа“
29 ноември 2018, София, Интер Експо Център Още