Брой 238 (2244), 10-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Фирми приемат стажанти, участвали в пилотното обучение на БТПП за нова професия - „Специалист по онлайн експортни дейности”Българската търговско-промишлена палата преминава към следващия етап от изпълнението на проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media), който цели създаване на учебен профил на нова професия в системата на професионалното образование - „Специалист по онлайн експортни дейности“.

Проведеното по-рано през годината 3-месечно пилотно обучение, продължава с тримесечни стажове в експортно-ориентирани фирми. По време на стажантската програма приемащите фирми ще могат да се възползват от придобитите знания и умения на участниците в обучението, а стажантите ще имат възможност да работят в реална среда и да придобият практически опит.

Стажовете са с продължителност от 480 учебни часа и ще се състоят в периода януари-март 2021 г. Те ще се проведат изцяло дистанционно, като в тях се очаква да вземат участие 13 стажанти в 12 приемащи фирми от различни сектори, като: производство на  витамини и хранителни добавки; билкови продукти и етерични масла; сладкарски изделия; консервирани храни; парфюмерия и козметика; облекла и обувки; транспорт, спедиция и логистика; търговски аутсорсинг.

На 17 декември 2020 г. БТПП ще проведе онлайн информационна среща с участието на приемащите фирми  и кандидат-стажантите.  Целта на срещата е да предостави информация относно провеждането на стажовете, разясняване на задълженията и отговорностите на участниците и съдействие за подготвяне на необходимите отчетни документи.  

Реализирането на стажантската програма ще създаде възможност на фирмите да разширят експортната си дейност, както и ще допринесе за практическото развитие на младите професионалисти в онлайн експортната дейност.

През изминалата година Палатата в сътрудничество с ЦПО “Хармония1“, партньор по проекта, проведоха  обучението свързано с  новата професия в рамките на 3 месеца, като в него взеха участие 36 души. Участниците в пилотното обучение  имаха възможност да придобият  знания  и умения за  използването на интернет и социалните медии при  реализиране на експортни дейности, да се запознаят с възможностите за търговия чрез платформите Amazon и еBay, да усвоят основните техники при разработването на план за експортен маркетинг и др.

Българската търговско-промишлена палата, като национално представена организация, внесе предложение до Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за включване на нова специалност „Специалист по онлайн експортни дейности“ в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

--------------

Проект DiVET се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“, с участието на шест партньорски организации от три страни – България, Гърция и Турция. Основната цел на проекта е да развие дигиталните умения на младежите  за осъществяване на он-лайн експортни дейности , което ще доведе до повишаване на заетостта им, а фирмите ще могат да се възползват от младите професионалисти , за да оптимизират своите усилия при извършване на експортна дейност и  да прилагат по-широко новите форми на онлайн експорт. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалния му уебсайт (http://divet.eu/) или на страницата на БТПП (https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/DiVet/description.html).

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Фирми приемат стажанти, участвали в пилотното обучение на БТПП за нова професия - „Специалист по онлайн експортни дейности”
БТПП с предложение за включване на новата специалност в Списъка на професиите за професионално образование Още
Председателят на БТПП разговаря с новия ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси във Виена
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Китайската търговска камара за внос–износ на машини и електронни продукти
БИЗНЕС СРЕДА
МТСП: Над 585 млн. лв. е получил бизнесът по мярката 60/40 до момента
Съхранените работни места са около 250 000, като всички работници получават пълните си възнаграждения и осигуровки. Още
Икономическият епилог на един вирус
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Допустимият извънреден труд се увеличава двойно, реши парламентът
С колективен трудов договор може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд, но не повече от 300 часа през една календарна година Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет: Управление на безопасността на потребителските стоки
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Пакт за умения“ - модел за споделено развитие на уменията в Европа
Европейската комисия приканва публични и частни организации да се присъединят към Пакта Още
План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта
Полагат се основите за екологосъобразната и цифровата трансформация на транспортната система на ЕС Още