Брой 238 (2244), 10-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Пакт за умения“ - модел за споделено развитие на уменията в Европа


Европейската комисия създаде „Пакт за умения“ - модел за споделено развитие на уменията в Европа. Компаниите, техните служители, националните, регионалните и местните власти, социалните партньори, секторните организации, доставчиците на образователни услуги, търговските палати и службите по заетостта ще имат ключова роля.

За да подкрепи устойчивото възстановяване, преминаването към зелените и цифровите технологиии и изпълнението на стратегиите за МСП, Комисията приканва публични и частни организации да обединят усилията си и да предприемат конкретни действия за повишаване на уменията и квалификацията на европейските граждани.

Пактът е първата от планираните дейности по Европейската програма за уменията и стартира официално на 10 ноември 2020 г.

Кой може да се присъедини към пакта?

-Отделни компании или други частни или публични организации

-Регионални или местни партньори

-Индустриални екосистеми или междусекторни партньорства

Как можете да се присъедините към Пакта?

Можете да се регистрирате тук.

Всички членове на Пакта трябва да подпишат Хартата и да спазват нейните ключови принципи.

Основни принципи на Хартата:

-Насърчаване на култура на учене през целия живот за всички;

-Изграждане на силни партньорства за развитие на умения;

-Извършване на мониторинг на предлагането /търсенето на умения и прогнозиране на нуждите;

-Полагане на усилия срещу дискриминацията и в полза на равенството между половете;

Какво ще предложи Пактът за умения? От 2021 г. Комисията ще подкрепя подписалите Пакта чрез специални услуги:

  • осигуряване на подкрепа чрез Мрежов център за намирането на партньори и провеждането на срещи за създаване на партньорства;
  • свързване със съществуващи инструменти на ЕС, например Europass, EURES и Европейскатата мрежа на публичните службите по заетостта;
  • насърчаване на дейността на членовете на Пакта;
  • Център за знания ще осигурява уеб семинари, информация за политиките и инструментите на ЕС, информация за проекти и най-добри практики;
  • Център за насоки и ресурси ще осигурява достъп до информация за съответните възможности за финансиране, улесняване на обмена на информация между членовете на Пакта и националните / регионалните власти.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Фирми приемат стажанти, участвали в пилотното обучение на БТПП за нова професия - „Специалист по онлайн експортни дейности”
БТПП с предложение за включване на новата специалност в Списъка на професиите за професионално образование Още
Председателят на БТПП разговаря с новия ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси във Виена
БТПП подписа Споразумение за сътрудничество с Китайската търговска камара за внос–износ на машини и електронни продукти
БИЗНЕС СРЕДА
МТСП: Над 585 млн. лв. е получил бизнесът по мярката 60/40 до момента
Съхранените работни места са около 250 000, като всички работници получават пълните си възнаграждения и осигуровки. Още
Икономическият епилог на един вирус
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Допустимият извънреден труд се увеличава двойно, реши парламентът
С колективен трудов договор може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд, но не повече от 300 часа през една календарна година Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет: Управление на безопасността на потребителските стоки
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Пакт за умения“ - модел за споделено развитие на уменията в Европа
Европейската комисия приканва публични и частни организации да се присъединят към Пакта Още
План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта
Полагат се основите за екологосъобразната и цифровата трансформация на транспортната система на ЕС Още