Брой 28 (538), 10-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Как да се скъси пътят на младите хора от учебното заведение до работното място?


БТПП застава зад всеки ангажимент в подкрепа на усилията за свързване на образованието и пазара на труда.

Всяка година Българската търговско-промишлена палата провежда анкетно допитване сред своите членове по един от най-важните проблеми на бизнеса – липсата на квалифицирани кадри или такива с подходящо образование. Анализирайки резултатите,  касаещи завършилите висше образование, е видно че, най-големи пропуски има при професионалните умения на младите хора и отсъствието на предприемачески и мениджърски дух.

В този смисъл, във висшите учебни заведения е необходимо да се обърне сериозно внимание на обвързването на броя на студентите с качеството на обучението и тяхната реализация след завършване. Приветстваме усилията за включване на бизнеса при съгласуване на учебните програми и по-тясна обвързаност между студентите и фирмите от съответния бранш. В учебния процес трябва да има широко участие на утвърдени специалисти-практици с доказан опит и умения в конкретната област. Необходимо е да се създават предпоставки за развитие на самостоятелно мислене у младите хора и тясна връзка на теоретичната подготовка с практическата насоченост на уменията.

Освен това, следва да се третират равноправно обучаващите се в държавните и частни висши учебни заведения, за да има лоялна конкуренция, а тя ще допринесе допълнително за постигане на по-добро качество.

Средствата, които държавата отделя за всеки студент трябва да се ползват по  начин, който ще стимулира както качеството на обучението, така и реализацията на завършващите. Парите трябва да следват студента, като част от тях, например една трета при започване на обучението, една трета -  при  завършване, а останалата част - след опреден срок от започване на работа по специалността.

Към момента БТПП провежда поредното годишно допитване до членовете си относно проблемите и бъдещото развитие на отношенията - бизнес и образование.  Резултатите ще бъдат обявени през тази седмица. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Как да се скъси пътят на младите хора от учебното заведение до работното място?
За да има положителен резултат, е необходима дискусия и съвместна работа на представителите на образованието и бизнеса Още
Укрепва партньорството между Палатата и Посолството на Испания
Перспективни сектори за двустранно сътрудничество са инфраструктурата, високите технологии, енергетиката, недвижимите имоти, туризмът Още
Филм от връчването на Годишните награди на БТПП
Включете се в националната инициатива „Мениджър за един ден”, 12 март 2014 г., София
Покана за участие в "Мисия за растеж" в Неапол
Събитието е в рамките на „Стратегия за растеж Европа 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: През периода януари - ноември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9,6%
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формират 71,6% от износа за държавите - членки на ЕС Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в голямата верига испански хотели „Iberostar”
Представител на „Iberostar” ще проведе интервю с предварително одобрените кандидати Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Промените са свързани с Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Бюджет 2013: приходите – по-малко, разходите – преизпълнени
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още