Брой 28 (538), 10-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет


На портала за обществени консултации на правителството е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове. Той е в изпълнение на Решение № 635 от 22.10.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. С него се правят изменения и допълнения в 21 наредби, приети на основание Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията.

В една част от наредбите се правят изменения, с които се премахва изискването търговците – заявители на административни услуги, да предоставят документ за актуално състояние, като вместо това следва да посочват само своя Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър. По този начин административният орган ще може да прави справка за актуалното състояние на заявителя от Търговския регистър, който е публичен.

В другата част от наредбите е предвидена възможност за подаване на заявления от потребители на административни услуги, освен на хартиен носител, също така и по електронен или мрежов път. Целта на всички изменения е облекчаване на потребителите на административни услуги и намаляване на административната тежест.

Обществените консултации продължават до 20 февруари 2014 г.

Проект   PMS.pdf

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Как да се скъси пътят на младите хора от учебното заведение до работното място?
За да има положителен резултат, е необходима дискусия и съвместна работа на представителите на образованието и бизнеса Още
Укрепва партньорството между Палатата и Посолството на Испания
Перспективни сектори за двустранно сътрудничество са инфраструктурата, високите технологии, енергетиката, недвижимите имоти, туризмът Още
Филм от връчването на Годишните награди на БТПП
Включете се в националната инициатива „Мениджър за един ден”, 12 март 2014 г., София
Покана за участие в "Мисия за растеж" в Неапол
Събитието е в рамките на „Стратегия за растеж Европа 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: През периода януари - ноември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9,6%
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формират 71,6% от износа за държавите - членки на ЕС Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта набира кандидати за работа в голямата верига испански хотели „Iberostar”
Представител на „Iberostar” ще проведе интервю с предварително одобрените кандидати Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Промените са свързани с Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Бюджет 2013: приходите – по-малко, разходите – преизпълнени
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още