Брой 172 (1683), 10-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в традиционните Дни на механиката във Варна


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в традиционните Дни на механиката във Варна, които се провеждат от 8-ми до 10-ти септември в Международния дом на учените Ф. Ж. Кюри, под егидата на Института по Механика - БАН, Техническия университет - София и Националните комитети по теоретична и приложна механика и по теория на механизмите.

След откриването на Дните се състоя пленарна сесия на Националната конференция по машиностроене и машинознание с председател проф. Николай Минчев  и  семинар по Динамика на механичните системи.

Георги Стоев присъства на представянето от инж. П. Томов на динамичен модел на енергоносител - двуфазна смес от течност и газова среда в хидросистеми за задвижване и управление.

Днес програмата на Дните продължава с Национален семинар по динамика на механичните системи, както и на представянето на компонентната база на HYDAC International от представителите на ХИДАК - ООД, Варна.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обяви класацията „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономика на България“
Първите 50 фирми в класацията постигат среден ръст по изменение на печалбата от 562% през 2017 г. спрямо 2016 г. Още
БТПП участва в традиционните Дни на механиката във Варна
Богата програма от семинари и презентации Още
Представяне на иновативни проекти на водещи институти от БАН
С участието на представители на научната общност и бизнеса Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
АОП: Одобрени са стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки
За инженеринг на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Инвестициите не са това, което са
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Над 300 милиарда евро от ЕС вече са инвестирани в проекти на държавите членки
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Експертите на ЕК представят Европейския семестър 2018 в пет общини в страната
Специализирана международна конференция Е-транспорт и мобилност
5 октомври, гр. Варна Още