Брой 172 (1683), 10-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП обяви класацията „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономика на България“
 

 

На пресконференция днес БТПП представи класацията „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономика на България през 2017 г.”.

Близо 90% среден ръст на приходите, 1.1 млн. лв. средна печалба постигат първите 100 най-бързо растящи компании у нас, показва класирането на БТПП. Това е 20-та годишна класация, която Палатата прави само на базата на обективни и съпоставими данни от финансовите отчети. Участват над 6 500 фирми от всички области в страната, които произвеждат 83% от БВП.

По-слаб растеж на приходите, но по-висок на печалбата показва сравнението спрямо миналогодишното издание на класацията, когато първите сто фирми имаха по-висок растеж – 146% на приходите, но средната им печалба беше 655 хил.лв.

Сред фирмите с най-голяма динамика в оборотите на първо място е търговията – дял от 39% в първата стотица. На второ място излиза секторът на услугите - с 23%. На трето място е строителството - с 14%. Не обществените поръчки, а сградното строителство и оживлението в имотния пазар, тласкат напред сектора и оказват влияние върху добрите резултати на строителните компании през 2017 година.

От промишлеността най-застъпени сред първите 100 фирми по изменение на приходите от продажби са хранително-вкусовата, химическата и текстилната. Това са традиционно добре развити сектори у нас, с добри конкуренти позиции спрямо чуждестранните фирми, разчитащи както на износа, така и на вътрешния пазар.

Впечатляващо е класирането по изменение на печалбата. Първите 50 фирми постигат среден ръст от 562% през 2017 г. спрямо 2016 г. В миналогодишната класация увеличението е било 359%. Средната печалба за фирмите от тази класация е 4.1 млн. лв., като най-ниската е 194 хил.лв., а най-високата - 26 млн.лв.

Големите регионални различия продължават – първите 10 фирми от Югозападния регион, класирани от приходи от продажби, правят 10 пъти повече обороти от 10-те най-големи фирми в Северозападна България.

На второ място като регион по общ размер на приходите от продажби на 10-те най-големи фирми е Северният централен. Класирани са фирми от различни индустрии – производство на биодизел; на храни; на санитарна керамика и др.

На трето място по реализирани обеми от първите 10 фирми е Южен централен регион – главно под влияние на добивната индустрия,  металургията и производството на машини и уреди.

С класацията БТПП показва най-добрите примери, които в условия на динамична пазарна икономика са постигнали отлични показатели. Съобщенията за застой на българската икономика за крайни, но това не означава, че навсякъде има равномерно развитие. Нужни са по-бързи и по-смели промени, които да осигурят добри условия за развитие на възможно най-много фирми, най-вече на малки и средни компании.

Методологията на „ТОП 100” включва само нефинансови предприятия, приключили 2017 г. с печалба и с приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2016 г.  

Презентацията ТУК.

 
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи сертификати за проведен стаж на ученици от Национална финансово-стопанска гимназия и Национална търговско-банкова гимназия, които помагаха при събирането на фирмените данни за изготвянето на класацията.
  
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП обяви класацията „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономика на България“
Първите 50 фирми в класацията постигат среден ръст по изменение на печалбата от 562% през 2017 г. спрямо 2016 г. Още
БТПП участва в традиционните Дни на механиката във Варна
Богата програма от семинари и презентации Още
Представяне на иновативни проекти на водещи институти от БАН
С участието на представители на научната общност и бизнеса Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
АОП: Одобрени са стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки
За инженеринг на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Инвестициите не са това, което са
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Над 300 милиарда евро от ЕС вече са инвестирани в проекти на държавите членки
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Експертите на ЕК представят Европейския семестър 2018 в пет общини в страната
Специализирана международна конференция Е-транспорт и мобилност
5 октомври, гр. Варна Още