Брой 175 (685), 11-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Дискусия за необходимостта от оценка на въздействието на законодателството преди приемането на законите, наредбите и политиките

Необходимостта от извършване оценка на въздействието на законодателството събра на конференция в софийския хотел „Хилтън“ представители на правителството, бизнеса, политически партии, дипломати, международни организации, неправителствения сектор и медии. Конференцията, организирана от Посолството на САЩ у нас, Американската търговска камара в България и Българската търговско-промишлена палата, е част от кампания в няколко страни,  целяща засилване на чувствителността на обществото и държавното управление към необходимостта от предварителна оценка и анализ на резултатите от нов или променен закон и нормативен акт.

Откривайки конференцията, председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна категоричната позиция на неправителствените организации за задължително извършване на оценка на въздействието при подготовката на нови нормативни актове, особено касаещи бизнеса.

Зам. министър-председателят и министър на правосъдието Христо Иванов заяви, че е необходим структуриран и прозрачен процес на взимане на решения. Според него е наложителна реформа и в Закона за нормативните актове. „Това е един закон, който в голямата си част е непроменен. Той има своите качества, но трябва да бъде преосмислен от гледна точка на модерните  практики”, каза в заключение вицепремиерът.

Зам.-посланикът на САЩ в София Брус Бъртън отбеляза, че в САЩ чрез оценката на въздействието на законодателството се осъществяват консултации и се постига прозрачност. 

Посланикът на Великобритания у нас Н.Пр. Джонатън Алън също взе отношение по въпроса и посочи, че оценката на въздействието е особено полезна за намаляване на тежестта на бизнеса, за изграждане на механизъм за консултация. 

Президентът на Американската търговска камара в България Питър Литгоу изтъкна, че бизнесът има опит и се справя добре с управлението на промените. За това може да бъде полезен при извършване и на оценка на въздействието на законодателството.

В рамките на конференцията бяха представени добри практики по примера на САЩ и Великобритания. По думите на Алекс Хънт от Службата по мениджмънт и бюджет към президента на САЩ оценките за въздействието на законодателството целят максимизиране на ползите за обществото или поне балансиране на усилията и разходите, спрямо очаквания краен резултат. В САЩ извършването на оценка на въздействието на законодателството е заложено в закон от 1946 г.  и при подготовката на нов нормативен акт се провеждат обществени дебати и коментари.

Опитът на Великобритания представи Вера Асенова, съветник Европейски и икономически въпроси в Посолството на Великобритания. Британското правителство работи по правилото „една лира влиза като тежест за бизнеса и 2 излизат“, т.е. опростява се и се улеснява работата на фирмите. Оценката на въздействието на законодателството се използва основно за намаляване на регулациите – закони и нормативни актове, както и за разработване и координиране на политики.

Дискусия на тема „Добро управление чрез оценки на въздействието“ бе проведена между Михаил Миков, БСП, Румяна Бъчварова, Герб, Лютви Местан, ДПС и Меглена Кунева, Движение България на гражданите,  с помощта на Евгени Евгениев, специалист от Световната банка.  Не бе постигнат консенсус относно механизмите за осъществяване на оценка на законодателното въздействие, но всички представители на политически партии застанаха зад мнението, че тя е изключително необходима и задължителна за българската законодателна действителност.

Позицията на частния бизнес и гражданското общество също бе представена с примери от българската практика – приети или обсъждани законови промени, без да бъде оценявано тяхното въздействие.

Разяснения по механизмите, използвани при анализ на въздействието на законодателството, бяха направени от Алекс Хънт от Службата по мениджмънт и бюджет към президента на САЩ и от Лоренцо Алио, консултант в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който представи европейската перспектива.

По време на конференцията председателят на БТПП Цветан Симеонов бе отличен с почетен сертификат от Департамента по търговия на САЩ за отличното партньорство между БТПП, Посолството на САЩ в България и Търговския отдел на посолството. Отличието връчи посланикът на САЩ у нас Н.Пр. Марси Рийс.

Презентации:

Алекс Хънт - Добри практики по примера на САЩ (англ.) ТУК

Алекс Хънт – Механизми за оценка на въздействието (англ.)  ТУК

Вера Асенова, Посолство на Великобритания (англ.)  ТУК

Милен Райков, Ърнст и Янг България (англ.)   ТУК

Лоренцо Алио, ОИСР – Преглед на международни добри практики (англ.) ТУК

Лоренцо Алио, ОИСР - Съображения относно механизмите за оценка на въздействието на законодателството (англ.) ТУК

Жана Величкова, председател на УС на АПБНБ - Оценка на въздействието на регулациите – Гледната точка на частния бизнес (бълг.) ТУК

Тони Димитров, Център за оценка на въздействието на законодателството (бълг.) ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия за необходимостта от оценка на въздействието на законодателството преди приемането на законите, наредбите и политиките
Да се пристъпва към законодателна промяна само след като бъдат анализирани и оценени ефектите от нов законов текст Още
Председателят на БТПП е отличен с почетен сертификат от Департамента по търговия на САЩ
Отличието връчи посланикът на САЩ у нас Н.Пр. Марси Рийс Още
Конференция „Достъп до финансиране“ в Брюксел
Възможност за дискусия относно достъпа на малките и средни предприятия до европейско финансиране Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Целта е да се отговори на новите възможности и промени на пазара, като се съсредоточат инвестициите в области, осигуряващи увеличаване на добавената стойност на икономиката Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - Габрово
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕК изрази готовност да действа бързо за възстановяване на плащанията по спрените оперативни програми
В средата на октомври ЕК ще извърши одиторската проверка по ОП „Околна среда“; при положителни резултати, веднага ще се премине към възстановяване на плащанията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията „Юнкер“ – авторитетен и опитен екип ще работи за промяна
За справяне с големите предизвикателства: да върне хората на работа, да привлече повече инвестиции, да гарантира, че банките отново отпускат заеми за реалната икономика, да създаде свързан цифров пазар Още
11,9 млрд. евро за подобряване на транспортните връзки в Европа
Страните членки разполагат със срок до 26 февруари 2015 г. да представят своите предложения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на проф. Кристофър Фийлд „Бедствията и климатичните промени - какво да очакваме?”
15 септември, 18.30 часа, зала „Средец” на хотел Шератон, София Още