Брой 175 (685), 11-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Иновационна стратегия за интелигентна специализация


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Тя се основава на „процеса на предприемаческо откритие“ за определяне на икономическите приоритети в рамките на научно-изследователските и иновационни дейности, с цел създаване на конкурентно предимство чрез развитие и съобразяване на собствените силни страни в научните изследвания с потребностите на индустрията. Целта е да се отговори на новите възможности и промени на пазара, като се съсредоточат инвестициите в области, осигуряващи увеличаване на добавената стойност на икономиката и нейната конкурентоспособност на международните пазари. ИСИС по своята същност е процес, който ще продължи през целия програмен период.

ИСИС се разработва в съответствие със стратегията на Съюза Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и в изпълнение на тематична цел 1, от чл. 9 на Регламент (РЕ) 1300/2013 г. - „засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите“. ИСИС е тематично предварително условие от Приложение ХI от същия регламент, от изпълнението на което зависи отпускането на средства по Оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Образование и наука за интелигентен растеж“.

Процесът на идентификация на интелигентната специализация е динамичен, с участието на партньори от икономическата и научната сфери, а също така и на гражданското общество, за да се идентифицират областите, в които страната има шанс да се отличи и покаже свой облик на международния пазар.

Мерките, предприети за продължаване на процеса на предприемаческо откритие, ще позволят да бъдат подкрепени тези сфери, които имат потенциал за растеж и които ще допринесат най-много за решаване на социално икономически предизвикателства пред обществото.

Поставянето на ударение върху подкрепата на националната специализация ще доведе до по-голяма концентрация и по-ефективно използване на националните и европейски публични средства, а също така и до подобряване на координацията и взаимодействието между инициативите, предприети на общностно, национално и регионално ниво. ИСИС се разработва и в съответствие с визията на България определена в Националния план за развитие – България 2020, Плана за действие на Дунавската стратегия за „отключване на потенциала на икономиката“.

Разработването на  Иновационна стратегия за интелигентна специализация не приключва с приемането й от Министерски съвет. Процесът ще продължи през целия програмен период.

Обществените консултации са отрити до 23 септември 2014 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия за необходимостта от оценка на въздействието на законодателството преди приемането на законите, наредбите и политиките
Да се пристъпва към законодателна промяна само след като бъдат анализирани и оценени ефектите от нов законов текст Още
Председателят на БТПП е отличен с почетен сертификат от Департамента по търговия на САЩ
Отличието връчи посланикът на САЩ у нас Н.Пр. Марси Рийс Още
Конференция „Достъп до финансиране“ в Брюксел
Възможност за дискусия относно достъпа на малките и средни предприятия до европейско финансиране Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Иновационна стратегия за интелигентна специализация
Целта е да се отговори на новите възможности и промени на пазара, като се съсредоточат инвестициите в области, осигуряващи увеличаване на добавената стойност на икономиката Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - Габрово
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕК изрази готовност да действа бързо за възстановяване на плащанията по спрените оперативни програми
В средата на октомври ЕК ще извърши одиторската проверка по ОП „Околна среда“; при положителни резултати, веднага ще се премине към възстановяване на плащанията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията „Юнкер“ – авторитетен и опитен екип ще работи за промяна
За справяне с големите предизвикателства: да върне хората на работа, да привлече повече инвестиции, да гарантира, че банките отново отпускат заеми за реалната икономика, да създаде свързан цифров пазар Още
11,9 млрд. евро за подобряване на транспортните връзки в Европа
Страните членки разполагат със срок до 26 февруари 2015 г. да представят своите предложения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на проф. Кристофър Фийлд „Бедствията и климатичните промени - какво да очакваме?”
15 септември, 18.30 часа, зала „Средец” на хотел Шератон, София Още