Брой 132 (1144), 12-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя принципно предложения от МФ списък на стоки, предмет на покупка от публични възложители по смисъла на ЗОП


 

Българската търговско-промишлена палата подкрепя принципно предложения от Министерството на финансите проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), в който са включени изцяло борсови суровини и материали. БТПП счита, че по този начин ще се увеличи прозрачността на сделките, ще се намалят корупционните практики и ще се ограничи сивия сектор.

Посочените цели ще бъдат постигнати в значително по-висока степен, ако списъкът се допълни и разшири, като в него се включат зърно и маслодайни култури, метали и метални изделия, петролни продукти и техни производни, твърди горива, бяла захар и сол.

В тази връзка БТПП напълно подкрепя предложенията на Софийската стокова борса за конкретните стоки, които да бъдат включени в списъка към проекта на ПМС.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя принципно предложения от МФ списък на стоки, предмет на покупка от публични възложители по смисъла на ЗОП
Ще се увеличи прозрачността на сделките и ще се намалят корупционните практики Още
Четвърто издание на Европейския парламент на предприятията - 13 октомври 2016 г.
„Бизнесът се нуждае от Европа и Европа се нуждае от бизнеса“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана от БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ
Обучение на тема: „Безопасност и здраве при работа и оценка на риска“ Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация 1,3% през юни на годишна база
Дизелово гориво поскъпва с 5.5% спрямо май, автомобилните бензини А95Н и А98Н - съответно с 3.9 и 4.1% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на Планове за управление на речните басейни 2015- 2021 г.
Методология за икономически анализ на водоползването... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международни търгове в Индия
Обявени от индийската държавна компания „Brahat Heavy Electricals” Ltd. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция, октомври 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Шести Европейски конгрес за малки и средни предприятия
10-12 октомври 2016, Катовице, Полша Още