Брой 132 (1144), 12-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проекти на Планове за управление на речните басейни 2015- 2021 г.


Във връзка с предстоящо обсъждане на планирани промени от Министерство на околната среда и водите на проектите на Планове за управление на речните басейни 2015- 2021 г., в сградата на Министерство на икономиката (София, ул. Княз Александър Батенберг, 12) ще проведе дискусия на 13 юли от 14.30 ч. относно следните проектни документи:

1. Планове за управление на речните басейни  2015-2021 http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=66 (http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=199)

2. Методология за икономически анализ на водоползването, публикувана на официалната страница на МОСВ - http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Metodologia_ikonomicheski_analiz.pdf.

В допълнение имате възможност да се запознаете с презентация на МОСВ за изпълнение на Предварително условие 6.1.: Воден сектор  ТУК.

Специално внимание на дискусията ще бъде обърнато на предприятията, ползващи собствен водоизточник. На дискусията БТПП ще изпрати свой представител, като Палатата очаква да изпратите свои становища и мнения по обсъжданата тематика.

За контакти:
Александър Димитров
Отдел “Икономически анализи” при БТПП
тел.: 02/8117 410
e-mail: ikontr@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепя принципно предложения от МФ списък на стоки, предмет на покупка от публични възложители по смисъла на ЗОП
Ще се увеличи прозрачността на сделките и ще се намалят корупционните практики Още
Четвърто издание на Европейския парламент на предприятията - 13 октомври 2016 г.
„Бизнесът се нуждае от Европа и Европа се нуждае от бизнеса“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана от БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ТРУД ЗДРАВЕ БЕЗОПАСНОСТ
Обучение на тема: „Безопасност и здраве при работа и оценка на риска“ Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Дефлация 1,3% през юни на годишна база
Дизелово гориво поскъпва с 5.5% спрямо май, автомобилните бензини А95Н и А98Н - съответно с 3.9 и 4.1% Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на Планове за управление на речните басейни 2015- 2021 г.
Методология за икономически анализ на водоползването... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международни търгове в Индия
Обявени от индийската държавна компания „Brahat Heavy Electricals” Ltd. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция, октомври 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Шести Европейски конгрес за малки и средни предприятия
10-12 октомври 2016, Катовице, Полша Още