Брой 32 (1791), 14-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнес делегация от Кралство Нидерландия ще посети страната ни през април


Главният секретар на БТПП Васил Тодоров проведе работна среща с представители на посолството на Кралство Нидерландия в София - Питър ван Флит, заместник ръководител на мисията, Моника Николова, икономически и търговски съветник, и Питър де Рюитер, представител на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели.

Срещата бе по повод предстоящо посещение на бизнесмени от европейската страна в София в средата на месец април тази година. Планува се представители на частни фирми - малки и средни предприятия от областите информационни технологии, селско стопанство, хранителна промишленост, транспорт, опаковъчна промишленост, индустрия, консултантски услуги и др. да се включат в посещението и да осъществят бизнес контакти с потенциални партньори от България.

Васил Тодоров подчерта опита на БТПП при организиране на подобни събития, в сътрудничество с партньорски организации в чужбина и дипломатически представителства.

Бе договорено сътрудничество за осъществяване на посещението на холандските предприемачи и намиране на подходящи български партньори. БТПП ще информира допълнително за дата и място на провеждане на срещите.

-------------------

По информация от Министерството на икономиката, Кралство Нидерландия през 2017 г. е на 10 -то място в износа и на 8-мо място във вноса на България. Стокообменът възлиза на 1 773.7 млн. евро. В периода януари – юли 2018 г. износът за Нидерландия е в размер на 342.5 млн. евро (9.3% ръст, в сравнение със същия период на 2017 г., 2.6% дял и 8-мо място в българския износ). Вносът от Кралство Нидерландия е на стойност 575.0 млн. евро (11.5% ръст, в сравнение предходната 2017 г., 3.7% дял и 11-то място в българския внос). Салдото е отрицателно за България и е на стойност -232.5 млн. евро. Стокообменът възлиза на 829 млн. евро.

За периода 1996 – 2017 г. преките чуждестранни инвестиции на Нидерландия в България възлизат на 8.1 млрд. евро, с което страната се подрежда на 1-во място по размер на ПЧИ в България. За първата половина на 2018 г., инвестициите от Холандия в България възлизат на 258.1 млн. евро.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация от Кралство Нидерландия ще посети страната ни през април
Ще бъдат представени секторите информационни технологии, селско стопанство, хранителна и опаковъчна промишленост, транспорт, консултантски услуги… Още
Партньорите по проект MOVECO разработват пътна карта за ефективно управление на отпадъците в Дунавския регион
Основните принципи са: „замърсителят плаща” и „отговорност на производителя” Още
Международната конференция „GS1 Healthcare Conference“
26-28 март 2019, Нидерландия Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ/ КАМАРИ/ КЛУБОВЕ
Информационна среща „Финансови инструменти за малкия и среден бизнес“
Русе, 19 февруари 2019 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на д-р Хироши Ямакава, посветена на изкуствения интелект
27 февруари от 11 часа, БАН, зала „Проф. Марин Дринов“ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
Промените са свързани с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната Още
Изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти по отношение на лизинга
Във връзка с направените допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Споразумение със Сингапур ще стимулира търговията между ЕС и Азия
Свободна търговия в областта на услугите, защита на уникални европейските продукти, отворен сингапурски пазар на обществени поръчки за европейските фирми Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Предстоящи изложения и форуми през 2019 г. в Кралство Мароко
СТИВ – Казабланка Още