Брой 32 (1791), 14-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти по отношение на лизинга


Правителството одобри изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС №46 от 21.03.2005 г., като направената промяна е в Счетоводен стандарт 17 - Лизинг.
 
Измененията са във връзка с направените допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане, който е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 98 от 2018 г. Съгласно новите разпоредби за данъчни цели се признават разходите и приходите, възникнали в резултат на сключени договори за експлоатационен (оперативен) лизинг и определени съгласно правилата на Счетоводен стандарт 17 - Лизинг. В тази връзка е направено прецизиране на текстовете на Счетоводен стандарт 17 - Лизинг с цел по-ясно и категорично определяне на счетоводните приходи и разходи при отчитането на експлоатационните договори за лизинг, както и това отчитане да е разпределено равномерно на линейна база за целия период на договора, независимо от факта, че сключените договори може да поставят различни условия за плащане на лизинговите вноски.
НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес делегация от Кралство Нидерландия ще посети страната ни през април
Ще бъдат представени секторите информационни технологии, селско стопанство, хранителна и опаковъчна промишленост, транспорт, консултантски услуги… Още
Партньорите по проект MOVECO разработват пътна карта за ефективно управление на отпадъците в Дунавския регион
Основните принципи са: „замърсителят плаща” и „отговорност на производителя” Още
Международната конференция „GS1 Healthcare Conference“
26-28 март 2019, Нидерландия Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ/ КАМАРИ/ КЛУБОВЕ
Информационна среща „Финансови инструменти за малкия и среден бизнес“
Русе, 19 февруари 2019 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публична лекция на д-р Хироши Ямакава, посветена на изкуствения интелект
27 февруари от 11 часа, БАН, зала „Проф. Марин Дринов“ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
Промените са свързани с поетапното преминаване към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки в страната Още
Изменение и допълнение на Националните счетоводни стандарти по отношение на лизинга
Във връзка с направените допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Споразумение със Сингапур ще стимулира търговията между ЕС и Азия
Свободна търговия в областта на услугите, защита на уникални европейските продукти, отворен сингапурски пазар на обществени поръчки за европейските фирми Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Предстоящи изложения и форуми през 2019 г. в Кралство Мароко
СТИВ – Казабланка Още