Брой 154 (1912), 13-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище относно предложение съдебните изпълнители да събират извънсъдебно малки задължения


Българската търговско-промишлена палата  принципно подкрепя предложението за създаване на чл. 426а от ГПК, озаглавен „Събиране на задължения чрез доброволно изпълнение“,  с който да се въведе нов институт за събиране на по-малки по размер задължения извънсъдебно от съдебните изпълнители. Създаването на процедурата значително ще облекчи работата на съда, а страните ще си спестят разноски и лихви.

За да може с новосъздадената процедура да бъдат събирани малките, но масови задължения при ясни правила, БТПП предлага следното изменение:

В ал. 8 на чл. 426а от ГПК да бъде добавен текст, с който да се определя максимален праг на възнаграждението на частния съдебен изпълнител. В настоящия вариант е определен само минимален такъв „не по-малко от една десета от дълга“.

Мотиви:
Регламентирането на законов диапазон на възнагражденията на частните съдебни изпълнители, ще гарантира правата както на длъжниците, така и на кредиторите в контекста на предлаганата законодателна промяна. Страните, изначало следва да са ясно информирани какво дължат, в това число и размера на възнаграждението на частният съдебен изпълнител. Липсата на горен праг би създало предпоставки за определяне на прекомерно високи възнаграждения и правна несигурност при прилагането на нормата, с което ще бъде нарушен принципа за съразмерност между дълга и дължимите разноски. Освен това, законодателната промяна касае така наречените малки задължения, поради което следва да бъде регламентиран един разумен таван на възнагражденията, в такъв смисъл са и последните законодателни промени в други законови и подзаконови нормативни актове по отношение на разноските, представляващи възнаграждение на съдебните изпълнители.

Необходимо е разноските да бъдат разумни, предписани от закона и да са предварително известни на страните.

Становището на БТПП е изпратено до зам.-министъра на правосъдието Десислава Ахладова

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище относно предложение съдебните изпълнители да събират извънсъдебно малки задължения
Създаването на процедурата значително ще облекчи работата на съда, а страните ще си спестят разноски и лихви Още
Представители на 46 държави подписаха Сингапурска конвенция за медиацията
След ратификацията на Конвенцията се очаква медиацията да повиши ролята си в търговските спорове Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Покана от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции за участие в „25 часа в креативна Виена“
25 - 26 септември 2019 г. в гр.Виена, Австрия Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за условията и реда за създаване на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за обучение чрез работа
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Средната месечна работна заплата е нараснала с 12% на годишна база
Средната брутна месечна работна заплата за юни e 1253 лева Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Мобилни бюра по труда вече срещат търсенето и предлагането на пазара на труда в по-малките населени места
В срещите могат да се включат търсещи работа и работодатели Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар на тема „Услуги на Световната организация за интелектуална собственост за експортно ориентираните малки и средни предприятия“
11 и 12 септември, Витоша Парк хотел, Студентски град, София Още